Tìm kiếm

Đức Thánh Cha tiếp Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp Đức Thánh Cha tiếp Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp 

Đức Thánh Cha tiếp các nhà lãnh đạo Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp

Trong buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp về Roma thăm Toà Thánh và giới thiệu tài liệu “Trở thành những tông đồ hôm nay”, Đức Thánh Cha tập trung nói về ba động từ mà Phong trào cần quan tâm: nhìn, phân định và hành động trong sứ vụ.

Ngọc Yến - Vatican News

Đi từ đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu Phục sinh đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 18-35), Đức Thánh Cha nói: “Các môn đệ bắt đầu nhớ lại các sự kiện mà họ đã trải qua; rồi họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các sự kiện đó; sau cùng, các ông hành động trở lại Giêrusalem để loan báo Chúa sống lại”. Đức Thánh Cha diễn giải ba động từ nhìn, phân định và hành động.

Đầu tiên là nhìn. Đây là bước cơ bản; nó bao gồm ở việc dừng lại và quan sát các sự kiện tạo nên cuộc sống chúng ta, những gì tạo nên lịch sử, nguồn gốc gia đình, văn hoá, Kitô của chúng ta. Sư phạm của Phong trào Công giáo Tiến hành luôn bắt đầu bằng một khoảnh khắc của ký ức, nghĩa là chúng ta hiểu ý nghĩa của hiện tại và quá khứ đã trải qua, và hiểu Thiên Chúa đã hiện hữu như thế nào trước đây và hiện nay trong mỗi thời điểm. Sự tế nhị trong hành động của Thiên Chúa đối với cuộc sống chúng ta đôi khi không cho chúng ta hiểu mọi sự ngay lập tức, cần phải có thời gian để nắm bắt được.

Bước thứ hai là đánh giá hoặc phân định. Đây là thời điểm chúng ta để cho mình được chất vấn, thảo luận. Chìa khoá của bước này là việc tham chiếu Kinh Thánh, để cho Lời Chúa chiếu soi cuộc sống như Thư gửi tín hữu Do Thái nói: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi; […] Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4, 12).

Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong lịch sử, Phong trào Công giáo Tiến hành đã phát triển những thực hành hiệp hành thực sự, đặc biệt trong đời sống các nhóm, xây dựng nền tảng cho những kinh nghiệm. Giáo hội cũng đã bắt đầu tiến trình hiệp hành, và Đức Thánh Cha tin rằng Phong trào sẽ đóng góp phần của mình cho tiến trình này. Và ngài nhấn mạnh, trong tiến trình này chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, và điều này được thể hiện trước hết trong Lời Chúa, nghĩa là cùng nhau đọc, suy gẫm và chia sẻ Lời Chúa. Đức Thánh Cha lấy hình ảnh Thánh giá để giải thích rõ thêm: “Thanh ngang là cuộc đời, lịch sử, nhân loại của chúng ta. Thanh dọc là Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta bằng Lời và Thánh Thần của Người, để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta”.

Ở bước thứ ba, cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến hành động. Tin Mừng dạy chúng ta hành động phải luôn có sáng kiến của Chúa. Theo Thánh Marcô, sau khi phục sinh, Chúa cùng hoạt động với các tông đồ, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng (Mc 16, 20). Như thế, hành động thuộc về Chúa, vì chính Người đang âm thầm bước đi trong lịch sử mà chúng ta đang sống. Vì vậy, vai trò của chúng ta bao gồm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của Chúa trong tâm hồn, thích ứng với thực tế đang phát triển không ngừng.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà lãnh đạo của Phong trào Công giáo Tiến hành cần phải quan tâm đến giới trẻ. Bởi vì, ngày nay có nhiều người trẻ theo các phong trào Kitô có sự hoài nghi đối với các thể chế, họ tìm kiếm những tương quan ít dấn thân và tạm thời. Họ nhạy cảm hơn, vì thế dễ bị tổn thương hơn các thế hệ trước, nhưng họ vẫn cố gắng tìm kiếm chân lý, và vẫn còn quảng đại. Vì thế Phong trào Công giáo Tiến hành có sự vụ tiếp cận những người trẻ này để họ được lớn lên trong tình yêu với Chúa Kitô và người thân cận, đồng hành với họ đến một dấn thân cụ thể hơn, để họ trở thành những người nắm giữ vai chính trong cuộc sống của họ và trong đời sống Giáo hội, như thế thế giới thay đổi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng một 2022, 12:25