Tìm kiếm

Tổng hội của các nữ tu Nữ tử Bác Ái Tổng hội của các nữ tu Nữ tử Bác Ái 

ĐTC gửi sứ điệp video cho các nữ tu Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn

Trong sứ điệp video gửi đến các nữ tu dòng Nữ tử Bác Ái thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các chị vẫn là một sức mạnh tinh thần vĩ đại trong Giáo hội và trên thế giới. Ngài khuyên các chị hãy là những người mẹ, người chị.

Hồng Thủy - Vatican News

Các nữ tu Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn đang họp tổng hội tại nhà Mẹ ở Paris để suy tư về sứ vụ. 

ĐTC khẳng định rằng các chị vẫn là một sức mạnh tinh thần vĩ đại trong Giáo hội và trên thế giới

Ephata - hãy mở ra

Đề tài suy tư là Ephata - hãy mở ra. Đức Thánh Cha nhận định rằng đề tài này thật can đảm và nó hướng các nữ tu đến việc xem xét sự cần thiết phải “vượt qua ngưỡng cửa ...”, không mệt mỏi vì “tiến đến ...”, “gặp gỡ”. Ngài nói: “Đây là đặc điểm ban đầu của các chị”.

Đức Thánh Cha giải thích: “Một cộng đoàn gồm những người nữ đi ra và mang tình yêu của Chúa Kitô đến với người nghèo. Điều này đã đưa các chị đi khắp thế giới không chỉ hỗ trợ người nghèo trong các tổ chức lớn, các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, trường học, mà còn đến thăm họ, đến gặp họ ở nơi họ sinh sống, cùng họ tham gia vào con đường của sự trưởng thành nhân bản, thăng tiến cuộc sống, chăm sóc thiêng liêng”.

Là mẹ, là chị

Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu Nữ tử Bác Ái chiêm ngắm vẻ đẹp của ơn gọi của họ: “Thiên Chúa đã phó thác những người nghèo, những người được Người ưu ái, cho các chị! Các chị là những người mẹ, là chị em của họ, chứ không phải là những mẹ chồng mẹ vợ!” Ngài giải thích rằng các nữ tu là mẹ bởi vì với tình yêu và sự quan tâm dành cho người khốn khổ các chị đã sinh họ ra với Tình yêu Thiên Chúa và mở lại cho họ vẻ đẹp cuộc sống. Là chị em bởi vì các chị nâng đỡ và đồng hành để họ tìm lại phẩm giá”.

Trong thời điểm đầy những mâu thuẫn và những hình thức gạt ra bên lề, Đức Thánh Cha nhận định rằng các Nữ tử Bác ái có vai trò lịch sử như những người nữ sống một hình thức cụ thể của sự thánh hiến; đó là đồng hành với nhiều anh chị em là nạn nhân của bạo lực, phân biệt đối xử, giúp các trẻ em - những nạn nhân đầu tiên của sự ngược đãi của người lớn - được tăng trưởng bằng nụ cười, sự quan tâm và tận tụy của các chị.

Quảng đại đáp lại tiếng Chúa

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các chị tiếp tục hoạt động để mọi người đều có các quyền cơ bản đảm bảo một cuộc sống xứng đáng, góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, truyền đức tin và các giá trị Kitô giáo cho các thế hệ mới, và giáo dục họ quan tâm đến nhau. Đức Thánh Cha nói: “Có quá nhiều việc phải làm! Thiên Chúa đang kêu gọi các chị đáp lại bằng lòng quảng đại của các chị. Thiên Chúa kêu gọi các chị gặp gỡ, lắng nghe, bước đi trong lịch sử, cùng nhau bước đi để chia sẻ những biến cố của nhân loại”. (CSR_7521_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng mười một 2021, 16:52