Tìm kiếm

ĐTC Phanxicô và Hiệp sĩ Marco Luzzago, Quyền Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Malta ĐTC Phanxicô và Hiệp sĩ Marco Luzzago, Quyền Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Malta 

ĐTC khuyến khích Hội Hiệp sĩ Malta trong tiến trình canh tân

Một năm kể từ khi bổ nhiệm Đức Hồng y Silvano Tomasi làm Đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho Đức Hồng y quyền hạn mới và xác nhận sự tin tưởng tuyệt đối của ngài đối với Đức Hồng y trong nỗ lực “đảm bảo Hội có một sự đổi mới thiêng liêng và đạo đức”.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong thư đề ngày 25/10/2021, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Tomasi vì những công việc tích cực Đức Hồng y đã làm kể từ khi đón nhận việc bổ nhiệm làm Đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, và lưu ý về quá trình đang diễn ra để cập nhật Hiến pháp và Bộ luật của Hội, bày tỏ sự tin tưởng rằng “điều quan trọng là Tổng hội đặc biệt phải được cử hành trong những điều kiện đảm bảo sự đổi mới cần thiết trong đời sống của Hội.”

Đức Thánh Cha cho biết, vì lý do này, ngài đã gia hạn Hiệp sĩ Marco Luzzago trong vai trò Quyền Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Malta cho đến khi kết thúc Tổng hội và cuộc bầu cử tiếp theo đó để bầu vị Thủ lãnh mới.

Tiếp đến Đức Thánh Cha xác định rõ rằng, với tư cách là Đặc sứ, Đức Hồng y Tomasi có “tất cả các quyền hạn cần thiết để quyết định bất kỳ câu hỏi nào được nêu lên đối với việc thực hiện nhiệm vụ” được giao phó cho ngài, bao gồm cả quyền tự đảm nhận “các khía cạnh điều hành bình thường của Hội, thậm chí liên quan đến Hiến pháp, Bộ luật hiện hành, nếu cần thiết, cũng như để giải quyết tất cả các xung đột nội bộ”.

Đức Thánh Cha còn ban cho Đức Hồng y các quyền như: Triệu tập Đại hội bất thường vào một ngày mà Đức Hồng y sẽ xác định và cùng chủ trì; xác định các quy định đặc biệt về thành phần và việc tiến hành Tổng hội đặc biệt; phê chuẩn Hiến pháp và Bộ luật Melitensi; tiếp tục việc đổi mới Hội đồng tổng cố vấn phù hợp với các văn bản luật mới; triệu tập Hội đồng toàn thể để bầu ra một Thủ lãnh mới.

Kết thúc lá thư Đức Thánh Cha bày tỏ sự khích lệ và ủng hộ đối với Hội Hiệp sĩ Malta và đối với nhiều hoạt động từ thiện mà Hội này thực hiện nhờ sự cộng tác của các thành viên và tình nguyện viên ở các nơi trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1113, Hội Hiệp sĩ Malta ngày nay hoạt động tại 120 quốc gia, chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ y tế và nhân đạo với tư cách là cơ quan luật pháp quốc tế và một dòng tu giáo dân Công giáo.

Ngày 7/11/2021, Hiệp sĩ Marco Luzzago đã được bầu làm Quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta với thời hạn một năm trong thời gian Hội đang cải cách hiến pháp, kế vị Hiệp sĩ Giacomo Dalla Torre đã qua đời ngày 29/4 trước đó. (CSR_7147_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng mười 2021, 11:55