Tìm kiếm

45669_30062021.jpg

ĐTC kêu gọi nâng cao ý thức xã hội trong việc chăm sóc Trái Đất

Ngày 24/8/2021 Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video chào các tham dự viên của Đại hội liên đại học về Thông điệp Laudato si’ và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức xã hội về việc chăm sóc Trái Đất - ngôi nhà chung của chúng ta.

Hồng Thủy - Vatican News

Đại hội liên đại học về Thông điệp Laudato si’ sẽ được tổ chức từ ngày 1-4/9/2021 tại Argentina.

Thông điệp Laudato si’ cũng là một Thông điệp ‘xã hội’

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha hy vọng rằng sáng kiến này sẽ “thăng tiến nhận thức và ý thức xã hội” về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nói: “Thông điệp Laudato si’ không chỉ là một Thông điệp ‘xanh’, (có nghĩa là về môi trường), nó còn là một Thông điệp ‘xã hội’”. Ngài hy vọng rằng Đại hội sẽ giúp cho phạm vi và kết quả của Thông điệp trở nên rõ ràng hơn.

Đại hội liên đại học về Thông điệp Laudato si’

Đại hội liên đại học về Thông điệp Laudato si’ được tổ chức bởi Hội đồng Liên Đại học Quốc gia (CIN) và Hội đồng viện trưởng các Đại học Tư thục (CRUP), kết hợp với Hội đồng Giám mục Argentina (CEA) nhân dịp kỷ niệm sáu năm thông điệp Laudato si’ được ban hành.

Đại hội gồm các hội nghị, tọa đàm và các hoạt động khác, với chủ đề “Chăm sóc Ngôi nhà chung”, sẽ cổ võ đối thoại về một số chủ đề chính của Thông điệp, bao gồm tình huynh đệ, phẩm giá cá nhân, đối thoại liên văn hóa, môi trường và sự phát triển con người toàn diện, vv..

Đại hội sẽ quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế; họ sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ về sự phức tạp đa chiều của các chủ đề khác nhau nhằm thúc đẩy đối thoại về hành động chung trong tương lai.

Đại hội Laudato si’ sẽ có thể được truy cập trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở Argentina có thể tham dự. (CSR_5702_2021)

25 tháng tám 2021, 11:11