Tìm kiếm

ĐTC tiếp nhóm sinh viên thần học Đức ĐTC tiếp nhóm sinh viên thần học Đức 

ĐTC tiếp nhóm sinh viên thần học Đức của đan viện Đức Mẹ Ngủ ở Giêrusalem

Trong cuộc tiếp kiến dành cho một nhóm sinh viên thần học người Đức và các vị hữu trách của Đan viện Đức Mẹ Ngủ ở Giêrusalem vào trưa ngày 18/12, Đức Thánh Cha nhắc nhở các sinh viên đối thoại với thế giới, làm chứng về sự hiện diện và tầm quan trọng của Thiên Chúa trong xã hội chúng ta.

Hồng Thủy - Vatican News

Năm nay vì đại dịch, lần đầu tiên chương trình học không được tổ chức tại Thánh Địa, nhưng được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng thánh Anselmo ở Roma. Đức Thánh Cha nói đây là sự quan phòng của Chúa để ngài và các sinh viên có cơ hội gặp nhau hôm nay.

Năm thần học này là cơ hội để các sinh viên thần học Công giáo và Tin Lành biết về các địa điểm Kinh Thánh và gặp gỡ các Giáo hội Đông phương cũng như thế giới Do Thái và Hồi giáo. Đức Thánh Cha nói rằng dù không thể sống kinh nghiệm này ở Thánh Địa, đại kết và đối thoại liên tôn vẫn là đặc tính của chương trình.

Chứng tá về sự hiện diện của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các sinh viên, những người học thần học, là chứng tá về tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống và của sự viên mãn mang lại một đức tin sống động. Nhiệm vụ của họ, theo Đức Thánh Cha, “là phải đối thoại với một thế giới mà dường như ngày càng có ít chỗ cho tôn giáo. Một nhiệm vụ mà chúng ta chia sẻ với tất cả các tín đồ của các tôn giáo khác nhau khi biết rằng việc làm cho Chúa hiện diện là điều tốt cho xã hội của chúng ta. Chúng ta tin chắc rằng các tôn giáo đã đóng góp quý báu cho việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội. Mặt khác, chúng ta tin rằng khi, vì nhiều lý do, chúng ta muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, chúng ta đi đến chỗ thờ thần tượng, và con người sớm đánh mất chính mình (x. Fratelli Tutti, 271; 274).

Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu chúc rằng năm sinh viên thần học sẽ là một bước quan trong trong hành trình đào tạo, thiêng liêng và nhân bản và sau thời gian không được học ở Thánh Địa, các sinh viên sẽ sớm có cơ hội làm quen với “miền đất hứa”, các nơi thánh của Kinh Thánh. Và ngài xin Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đổ tràn tâm hồn họ niềm vui và bình an, để họ trở thành chứng nhân của Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (CSR_9407_2020)

18 tháng mười hai 2020, 12:34