Tìm kiếm

ĐTC gặp gỡ các Giám mục Ucraina trong năm 2019 ĐTC gặp gỡ các Giám mục Ucraina trong năm 2019 

ĐTC viết cho các Giám mục Ucraina: “Thế giới tìm kiếm sự gần gũi của Thiên Chúa”

Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến các Giám mục Công giáo Latinh và Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương của Ucraina, nhân đợt tĩnh tâm từ ngày 23-26/11. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thế giới đang tìm kiếm sự gần gũi của Thiên Chúa, ngay cả khi họ không ý thức điều này”.

Ngọc Yến - Vatican News

Qua Tòa sứ thần Tòa Thánh, vào ngày 20/11 Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các Giám mục, và sứ điệp được công bố ngày 27/11 bằng một thông cáo từ Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Cuộc tĩnh tâm dành cho tất cả các Giám mục của Ucraina, bao gồm Giáo hội Công giáo Latinh và Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, và đây được coi là thời gian cụ thể của sự hiệp nhất quốc gia.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với các Giám mục Ucraina “trong bối cảnh có nhiều khó khăn mà đất nước thân yêu của anh em đang phải trải qua” và nhắc nhở các Giám mục rằng “sự gần gũi với Thiên Chúa phải có trước và là động lực cho mọi hành động của anh em. Từ sự gần gũi với Thiên Chúa cũng nảy sinh sự gần gũi với dân chúng đã được giao phó cho anh em coi sóc”.

Đức Thánh Cha viết: “Chúa Giêsu thích đến gần anh chị em của Ngài qua chúng ta, qua bàn tay, lời nói và trái tim của chúng ta”. Vì điều này, “ngay cả trong hoàn cảnh nghèo khó của chúng ta, chúng ta phải đảm bảo rằng không ai cảm thấy Thiên Chúa xa vời, không ai lấy Thiên Chúa làm cớ để xây tường, phá cầu và gieo hận thù”.

Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: “Nhiệm vụ của chúng ta bao gồm trong việc loan báo bằng cuộc sống với một tình yêu không giới hạn, không nhìn vào lợi ích của chính mình, nhưng vào chân trời vô biên của lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha luôn thể hiện sự gần gũi với mọi thành phần của Giáo hội Công giáo ở Ucraina: Sau lời kêu gọi một cuộc quyên góp đặc biệt dành cho Ucraina năm 2017, vào tháng 7/2019, Đức Thánh Cha đã triệu tập buổi gặp gỡ tại Vatican với Hội đồng thường trực và các vị Tổng Giám mục đứng đầu các giáo tỉnh của Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ucraina, và tiếp theo là cử Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, thăm các cơ sở bác ái của Giáo hội Công giáo Latinh.  (Acistampa 27/11/2020)

28 tháng mười một 2020, 14:27