Tìm kiếm

Vatican News

Giáo huấn vui. Kỳ 2: số 8-13 Vui Mừng và Hân Hoan

Cái gì mà... Cho em gần thánh thêm chút nữa...!

Văn Yên, SJ - Vatican News

Playlist tất cả các số: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcGqDoPAfGMqxjhpOS2s14-
Thanh xuân như một ly trà
Nghe xong tông huấn mới là thanh xuân...:)

04 tháng mười hai 2019, 08:47