Tìm kiếm

Vatican News
ĐTC Phanxicô tiếp Dòng Thánh Augustinô ĐTC Phanxicô tiếp Dòng Thánh Augustinô  (Vatican Media)

ĐTC Phanxicô tiếp Dòng Thánh Augustinô

Sáng 13/9 ĐTC tiếp các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô nhân dịp Tổng hội dòng. ĐTC nhắn nhủ các tu sĩ: những vấn đề mà anh em đang quan tâm cho lần gặp gỡ này, hãy đặt tất cả dưới ánh sáng Lời Chúa, giáo huấn của Giáo hội và của Thánh Augustinô.

Ngọc Yến - Vatican

ĐTC đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cộng đoàn. Ngài nói: “Đời sống cộng đoàn của những người thánh hiến là nơi Thiên Chúa muốn hiện diện và điểm xuất phát của đời sống nội tâm và hiệp thông với anh em. Cộng đoàn tu sĩ được tạo ra từ những chi tiết nhỏ hàng ngày. Vì thế, cộng đoàn cũng là nơi gìn giữ những chi tiết nhỏ bé của tình yêu, là nơi các thành viên chăm sóc lẫn nhau và tạo thành một không gian cởi mở và loan báo Tin Mừng, là nơi có sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, chính Ngài đang thánh hóa cộng đoàn theo kế hoạch của Chúa Cha”.

Liên quan đến việc tìm kiếm Thiên Chúa, ĐTC nhắc nhở các tu sĩ không để mình bị các mục đích khác làm lu mờ, mặc dù các mục đích này xem ra có vẻ quảng đại và mang đặc tính tông đồ. Bởi vì sứ mạng đầu tiên của anh em là ở đây, giữa anh em, đó là hành trình tiến về Thiên Chúa. Và bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta tiến đến Ngài trong tình yêu. Như thánh Augustinô đã viết: “Theo Quy luật Dòng, bác ái không chỉ là mục đích và phương thế của đời sống tu sĩ, mà còn là trung tâm: Bác ái dẫn dắt, định hướng mọi tư tưởng, tình cảm, thái độ và hành động của chúng ta”.

“Hiến pháp của anh em gọi bác ái huynh đệ này là ‘một dấu chỉ ngôn sứ’, và chính Hiến pháp cũng đưa ra những lời cảnh báo khôn ngoan: ‘chúng ta sẽ không thực hiện được tất cả điều này nếu chúng ta không vác thập giá chúng ta mỗi ngày vì tình yêu Chúa Kitô với sự khiêm nhường và hiền lành’”.

Dòng Thánh Augustinô, được thành lập năm 1244, sống và quảng bá tinh thần của đời sống cộng đoàn như các cộng đoàn Kitô Hữu sơ khai (Công Vụ Tông Đồ 4, 32-35). Theo niên giám năm 2019 của Tòa Thánh, dòng có 4523 tu sĩ, hoạt động tại 421 nhà trên thế giới.
 

13 tháng chín 2019, 12:52