Tìm kiếm

Kinh Thánh Kinh Thánh 

ĐTC công bố tự sắc Aperuit illis - Ngài mở trí cho các ông

Trưa ngày 30/9, ngày lễ thánh Giêrônimô, dịch giả đầu tiên của trọn bộ Cựu Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latinh với câu nói nổi tiếng “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”, và cũng là ngày kỷ niệm 1600 năm ngày mất của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố tông thư dưới dạng tự sắc “Aperuit illis” – “Ngài mở trí cho các ông”, để thiết lập Chúa nhật thứ Ba của Mùa Thường niên sẽ dành cho việc cử hành, suy niệm và phổ biến Lời Chúa.

Văn Yên, SJ - Vatican

Audio

Với việc thiết lập Chủ Nhật của Lời Chúa, Đức Thánh Cha khuyến khích Chủ nhật này cần sống như một ngày lễ trọng. Vào Chủ nhật này, các Giám mục cử hành nghi thức trao thừa tác vụ Lời Chúa, để nhắc lại tầm quan trọng của việc công bố Lời Chúa trong phụng vụ.

Với tự sắc này, ĐTC cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài giảng. ĐTC viết: “Các vị mục tử có trách nhiệm lớn trong việc giải thích Kinh Thánh, giúp người nghe có thể hiểu bằng ngôn ngữ đơn giản phù hợp.” Giải thích Kinh Thánh không thể thực hiện theo kiểu ứng biến; mặt khác, các nhà giảng thuyết phải quyết tâm không đi quá xa hoặc ra ngoài nội dung của các bài đọc.

Đặc biệt, Kinh Thánh cần được đọc không như một cuốn sách lịch sử, nhưng Kinh Thánh được viết ra vì ơn cứu độ con người. Vì thế, vai trò của Chúa Thánh Thần là nền tảng trong việc đọc Lời Chúa. Như thánh Phaolô nhắc: “Chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (2Cr, 3,6).

Với tự sắc Aperuit illis, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng để Lời Chúa trở nên nhàm chán, nhưng sẵn sàng để Lời Chúa biến đổi chúng ta trong cách sống về đức ái, sẻ chia và liên đới. (CSR_5599_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng chín 2019, 12:34