Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

banner parola.jpg
Chọn ngày30/09/2022

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1          G 38,1.12-21 ; 40,3-5

Có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng và đã đến tận nguồn biển cả ?

Bài trích sách Gióp.

38 1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau :

12“Trong cả đời ngươi, đã có lần nào
ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng,
chỉ định vị trí cho hừng đông,
13để hừng đông nắm chắc mười phương đất,
giũ cho sạch hết bọn gian tà ?
14Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc
tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong,
và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng.
15Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng,
cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.
16Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả
và lang thang ở đáy vực sâu ?
17Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ
và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty ?
18Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào ?
Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi !
19Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng,
đâu là nơi bóng tối cư ngụ,
20để ngươi đưa nó đến miền nó ở,
và nhận ra đường về nhà nó ?
21Điều này, hẳn ngươi biết rõ,
vì khi ấy, ngươi đã chào đời,
và đời ngươi đã qua bao năm tháng !”
403Ông Gióp thưa lại Đức Chúa :
4“Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ,
biết nói chi để trả lời Ngài ?
Con sẽ đưa tay lên che miệng.
5Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa,
có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì !”

Đáp ca

Tv 138,1-3.7-8.9-10.13-14ab (Đ. c.24b)

Đ.Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

1Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
2biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
3đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Đ.Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

7Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?
8Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

9Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
10tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

Đ.Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

13Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
14abTạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu !

Đ.Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Tung hô Tin Mừng         x. Tv 94,8ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,
nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !

16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”