Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2022.03.22-PS09CN---LE-CHUA-BA-NGOI---C.jpg
Chọn ngày12/06/2022

Bài đọc ngày hôm nay

LỄ CHÚA BA NGÔI

lễ trọng

Bài đọc 1           Cn 8,22-31

Trước khi có mặt đất, Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra.

Bài trích sách Châm ngôn.

22 Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan :

“Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người,
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.
23Ta đã được tấn phong từ đời đời,
từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.
24Khi chưa có các vực thẳm,
khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.
25Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,
trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,
26khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không,
và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
27Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời,
khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,
28khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao
và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,
29khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ,
khi Người đặt nền móng cho đất.
30Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.
Ngày ngày ta là niềm vui của Người,
trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,
31vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.”

Đáp ca         Tv 8,4-5.6-7.8-9 (Đ. c.2a)

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

4Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
5thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

6Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,7cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

8Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
9nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Bài đọc 2           Rm 5,1-5

Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta, ta đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng          x. Kh 1,8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến,

xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,12-15)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”