Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

1203 - Thanh Phanxico Xavie
Chọn ngày03/12/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Ngày 03 tháng 12

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC

lễ kính

Bài đọc 1           1 Cr 9,16-19.22-23

Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.

19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.

Đáp ca         Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15)

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 28,19a.20b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-20)

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Lời của Đức Thánh Cha

Chúng ta đã được Chúa Kitô soi sáng trong Bí tích Rửa tội, và do đó chúng ta được mời gọi cư xử như những đứa con của ánh sáng. Và việc cư xử như những con cái ánh sáng đòi hỏi một sự thay đổi căn bản về tâm lý, một khả năng đánh giá con người và mọi vật theo một thang giá trị khác, vốn đến từ Thiên Chúa. Thực vậy, Bí tích Rửa tội đòi hỏi một sự lựa chọn cách sống như con cái ánh sáng và bước đi trong ánh sáng. Nếu bây giờ tôi hỏi bạn, “Bạn có tin rằng Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa không? Bạn có tin rằng Người có thể thay đổi trái tim của bạn? Bạn có tin rằng Người có thể tỏ lộ thực tại của Người như chính Người thấy nó, chứ không phải như cái mà chúng ta thấy không? Bạn có tin rằng Người là ánh sáng, Người có ban cho chúng ta ánh sáng thật không? ” Bạn sẽ trả lời gì? Hãy để mỗi người đáp lại trong trái tim mình. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin ngày 26 tháng 03 năm 2017).