Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

TN30T6
Chọn ngày29/10/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1            Rm 9,1-5

Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng : 2 lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi. 3 Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. 4 Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa ; 5 họ là con cháu các tổ phụ ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Đáp ca         Tv 147,12-13.14-15.19-20 (Đ. c.12a)

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

12Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi !
13Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

14Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
15Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

19Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.
20Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Tung hô Tin Mừng            Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 14,1-6)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu : “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Lời của Đức Thánh Cha

Đây là con đường mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, hoàn toàn ngược lại với con đường của các luật sĩ. Và con đường từ tình yêu đến công lý này dẫn đến Thiên Chúa. Thay vào đó, con đường khác, chỉ gắn chặt với luật, vào văn bản luật, dẫn đến sự khép kín, dẫn đến ích kỷ. Con đường đi từ tình yêu đến sự hiểu biết và sự sáng suốt, đến sự viên mãn hoàn toàn, dẫn đến sự thánh thiện, sự cứu rỗi, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Bởi vì đó chính là con đường mà Chúa đã chọn để cứu chúng ta: đó là sự gần gũi. Người đến với chúng ta. Người đã trở thành con người. Xác thịt: thịt của Thiên Chúa là dấu chỉ; xác thịt của Thiên Chúa là dấu chỉ của sự công bình thực sự. Thiên Chúa đã trở thành con người giống như mọi người trong chúng ta, và chúng ta phải làm cho mình giống như những người khác, như những người thiếu thốn, như những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Santa Marta ngày 31 tháng 10 năm 2014)