Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

TN30T4
Chọn ngày27/10/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1            Rm 8,26-30

Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

28 Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Đáp ca         Tv 12,4-5.6 (Đ. c.6a)

Đ.Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa.

4Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại,
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;
5để kẻ thù con không thể nói :
“Ta đã thắng nó rồi”,
và đối thủ không được mừng vui
vì thấy con gục ngã.

Đ.Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa.

6Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban.

Đ.Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa.

Tung hô Tin Mừng            x. 2 Tx 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 13,22-30)

22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

Lời của Đức Thánh Cha

Với những lời này, Chúa Giêsu nói rõ rằng vấn đề không phải là số lượng, không có “hạn định số lượng” trên Thiên đàng! Nhưng vấn đề là phải đi qua ngay tại đúng thời điểm, và thời điểm đó là dành cho tất cả mọi người, nhưng nó lại rất chật. Đó là vấn đề. Theo nghĩa là để được cứu, người ta phải yêu mến Thiên Chúa và người lân cận, và điều này thật không dễ! Đó là “cửa hẹp” vì nó đòi hỏi, tình yêu luôn đòi hỏi, nó đòi hỏi sự dấn thân, quả thật là “nỗ lực”, tức là một ý chí kiên định và bền bỉ để sống theo Tin Mừng. Thánh Phaolô gọi đó là “cuộc chiến đấu tốt đẹp của đức tin” (1Tm 6:12). Cần nỗ lực hàng ngày, cả ngày để yêu mến Thiên Chúa và người lân cận. (Trích bài giảng của Đức Thánh Chúa trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin ngày 25 tháng 08 năm 2019)