Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

TN27T2
Chọn ngày04/10/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Ngày 04 tháng 10

Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di

lễ nhớ bắt buộc

Bài đọc 1         Hc 50,1.3-7 

Đằng sau hình ảnh của thượng tế Si-môn, chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh con người đã góp phần trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa.

Bài trích sách Huấn ca.

1Trong cuộc đời,
chính thượng tế Si-môn đã trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa,
lúc sinh thời, đã củng cố Đền Thờ.
3Vào thời ông, người ta đào bể chứa nước,
là cái hồ có kích thước bằng bể đồng thời xưa.
4Vì lo lắng muốn bảo vệ dân khỏi bị tàn phá,
ông đã củng cố thành phòng khi bị vây hãm.
5Ông uy nghi biết mấy giữa đám dân,
khi ông bước ra khỏi Nơi Cực Thánh !
6Ông tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây,
như vầng nguyệt vào những đêm rằm,
7như thái dương chói lọi trên Đền Thờ Đấng Tối Cao,
như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng.

Đáp ca            Tv 15,1-2a và 5.7-8.11 (Đ. x. c.5a)

Đ.Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2aCon thưa cùng Chúa : Ngài là Chúa con thờ,
5Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Đ.Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

7Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ.Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Đ.Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 11,25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,25-30)

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Lời của Đức Thánh Cha

Cái ách mà người nghèo và người bị áp bức mang cũng là cái ách mà Người đã mang trước mặt họ. Do đó, đây là một cái ách nhẹ nhàng. Người đã gánh trên vai những nỗi đau và tội lỗi của toàn thể nhân loại. Vì vậy, người môn đệ nhận ách của Chúa Giêsu có nghĩa là đón nhận mặc khải của Người và chấp nhận nó. Trong Người, lòng thương xót của Thiên Chúa đã gánh lấy sự nghèo khó của con người và ban ơn cứu độ cho mọi người. Nhưng tại sao Chúa Giêsu có thể nói những điều này? Vì Người đã làm cho chính mình thành tất cả với mọi người, gần gũi với mọi người, và với những người nghèo khổ nhất! (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong Buổi Tiếp Kiến Chung ngày 14 tháng 09 năm 2016)