Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2021.09.18 1002 - le cac thien than ho thu
Chọn ngày02/10/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Ngày 02 tháng 10

Các thiên thần hộ thủ

lễ nhớ bắt buộc

Bài đọc 1            Xh 23,20-23

Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi.

Bài trích sách Xuất hành.

20 Đức Chúa phán như sau : “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. 21 Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng ; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người. 22 Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. 23 Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút ; và Ta sẽ tiêu diệt chúng.”

Đáp ca                Tv 90,1-2.3-4.5-6.10-11 (Đ. c.11)

Đ.Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

1Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2hãy thưa với Chúa rằng :
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”

Đ.Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

3Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

Đ.Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

5Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,
6cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

Đ.Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

10Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
11bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Đ.Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Tung hô Tin Mừng            Tv 102,21

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18,1-5.10)

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Lời của Đức Thánh Cha

Điều đầu tiên mà những đứa trẻ nhắc nhở chúng ta rằng trong những năm đầu đời, tất cả chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và lòng tốt của người khác. Và Con Thiên Chúa đã không bỏ qua giai đoạn này. Vì thế, các em thiếu nhi là của cải cho nhân loại và cho cả Giáo hội. Vì các em không ngừng nhắc nhở chúng ta về điều kiện cần thiết để được vào Nước Thiên Chúa. Đó là, không coi mình là người tự có tất cả, nhưng cần được giúp đỡ, yêu thương, tha thứ… Và tất cả chúng ta đang cần được giúp đỡ, yêu thương và tha thứ! Trẻ em nhắc nhở chúng ta về một điều đẹp đẽ khác. Đó là, chúng ta luôn là những đứa trẻ. Và điều này luôn gợi nhớ chúng ta về sự thật rằng chúng ta không tự ban cuộc sống cho chính mình nhưng chúng ta đã nhận được nó. Đôi khi chúng ta có nguy cơ sống mà quên đi điều này, như thể chúng ta làm chủ sự tồn tại của mình. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong Buổi Tiếp Kiến Chung ngày 18 tháng 03 năm 2015)