Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2021.09.18 1001 - le thanh teresa hai dong Giesu
Chọn ngày01/10/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Ngày 01 tháng 10

THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ,
TIẾN SĨ HỘI THÁNH

lễ kính

Bài đọc 1            Is 66,10-14c

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Đức Chúa phán thế này :

“Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,
hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,
11để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
12Vì Đức Chúa phán như sau :
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
13Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
14cNhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người
cho các tôi tớ biết.”

Đáp ca         Tv 130,1.2.3

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

1Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

2Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Tung hô Tin Mừng            x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18,1-5)

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Lời của Đức Thánh Cha

Lòng tin vào Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mỗi ngày sự lựa chọn điều thiện trên điều ác, sự lựa chọn sự thật hơn dối trá, sự lựa chọn tình yêu tha nhân hơn sự ích kỷ. Sau khi trải qua lỗi tội, những ai hoán cải và lựa chọn điều này sẽ tìm được những vị trí đầu tiên trong Nước Trời. Đó là nơi chứa chan niềm vui cho một tội nhân được hoán cải hơn là chín mươi chín người công chính (x. Lc 15: 7). Nhưng sự hoán cải tâm hồn này là một quá trình, một quá trình thanh lọc chúng ta khỏi những nhơ uế. Và đôi khi đó là một quá trình đau đớn, bởi vì không có con đường nào dẫn đến sự thánh thiện nếu không có những từ bỏ và không có chiến đấu thiêng liêng. Muốn làm được điều này, cho dù là một hành động nhỏ bé nhất, người ta sẽ không thể thực hiện được nếu không có ân sủng. Sự hoán cải là một ân sủng mà chúng ta phải luôn cầu xin: “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để con được hoàn thiện. Xin ban cho con ân sủng để trở thành một Kitô hữu thánh thiện”. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin ngày 27 tháng 09 năm 2020)