Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

TN26T3
Chọn ngày28/09/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1            Dcr 8,20-23

Các dân đông đảo sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.

20 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. 21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng : “Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ; cả tôi nữa, tôi cũng đi !” 22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại.

23 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói : “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em.”

Đáp ca         Tv 86,1-3.4-5.6-7 (Đ. x. Dcr 8,23)

Đ.Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

1Thành Xi-on được lập trên núi thánh.
2Chúa yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.
3Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !

Đ.Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

4Chúa phán : “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng miền Ê-thi-óp :
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.”
5Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo :
“Người người sinh tại đó.”
Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.

Đ.Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

6Chúa ghi vào sổ bộ các dân :
“Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”
7Và ai nấy múa nhảy hát ca :
“Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”

Đ.Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Tung hô Tin Mừng            Mc 10,45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,51-56)

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Lời của Đức Thánh Cha

Chúa Giêsu chỉ có một mình. Người không có ai cùng đồng hành trong quyết định này (quyết định bước vào Cuộc Thương Khó), bởi vì không ai hiểu được mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và cứ thế mãi cho đến khi kết thúc.

Chúng ta nghĩ đến các môn đệ bỏ rơi Chúa, rồi sự phản bội của Phêrô ... Người vẫn chỉ có một mình. Đã bao nhiêu lần tôi đã cố làm những điều như thế và tôi đã không để mắt nhìn đến Người? Nhưng Người vẫn bước đến với sự kiên nhẫn - Con Người kiên nhẫn, Thiên Chúa kiên nhẫn. Người, với tấm lòng kiên nhẫn, là Đấng tha thứ tội lỗi của tôi, những thất bại của tôi? Anh chị em hãy nói chuyện với Chúa Giêsu như thế. Người luôn quyết tâm đi tiếp, ngẩng đầu và tạ ơn. Hôm nay chúng ta hãy dành chút thời gian, vài phút - năm, mười, mười lăm - đứng trước Thánh giá hoặc với trí tưởng tượng để thấy Chúa Giêsu dứt khoát bước về phía Giêrusalem và xin ơn để có can đảm theo sát Người. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha ở nhà nguyện Santa Marta ngày 03 tháng 10 năm 2017)