Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

TN26T2.jpg
Chọn ngày27/09/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Hai Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1            Dcr 8,1-8

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.

1-2 Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau :

Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội,
Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.
3Đức Chúa phán thế này :
Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín
và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh.
4Đức Chúa các đạo binh phán thế này :
Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem,
các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.
Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.
5Tại các quảng trường trong thành phố,
đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.
6Đức Chúa các đạo binh phán như sau :
Nếu đó là điều không thể được
đối với số dân còn sót lại - trong những ngày ấy -
thì cũng là điều không thể được với Ta chăng ?
Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.
7Đức Chúa các đạo binh phán thế này :
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc
và miền đất phía mặt trời lặn.
8Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ là dân của Ta ;
còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.

Đáp ca         Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23 (Đ. c.17)

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

16Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,
mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.
17Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.
18Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,
chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

19Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,
dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.
20Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,
từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,
21để nghe kẻ tù đày rên siết thở than
và phóng thích những người mang án tử.

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

29Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp,
và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.
22Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa,
tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người,
23khi mọi nước mọi dân
tập trung về để thờ phượng Chúa.

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

Tung hô Tin Mừng            Mc 10,45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,46-50)

46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

49 Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !”

Lời của Đức Thánh Cha

Tương lai của một dân tộc ở ngay đây và ở đây, trong người già và trẻ em. Một dân tộc không chăm sóc người già và trẻ em thì nó sẽ không có tương lai, bởi vì nó sẽ không có ký ức và không có lời hứa! Người già và trẻ em là tương lai của một dân tộc! Việc gạt họ sang một bên phổ biến lắm rồi đúng không?

Dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa là thế này khi Người đã phán: “Người già vẫn sẽ ngồi trong các quảng trường của Giê-ru-sa-lem, mỗi người cầm một cây gậy trong tay để được trường thọ. Tại các quảng trường của thành phố, có rất nhiều các chàng trai và cô gái vui chơi”. Trò chơi khiến chúng ta liên tưởng đến niềm vui: đó là niềm vui của Chúa. Và những người cao tuổi này, ngồi chống gậy trên tay, điềm tĩnh, khiến chúng ta liên tưởng đến sự bình yên. Bình an và vui vẻ: đây là bầu không khí của Giáo hội! (Trích bài giảng của Santa Marta ngày 30 tháng 09 năm 2013)