Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

TN14T3
Chọn ngày06/07/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1            St 32,22-32 (HR : 32,23-33)

Người ta sẽ gọi tên ngươi là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và ngươi đã thắng.

Bài trích sách Sáng thế.

23 Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc. 24 Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. 25 Ông Gia-cóp ở lại một mình.

Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. 26 Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. 27 Người đó nói : “Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi.” Nhưng ông đáp : “Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.” 28 Người đó hỏi ông : “Tên ngươi là gì ?” Ông đáp : “Tên tôi là Gia-cóp.” 29 Người đó nói : “Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.” 30 Ông Gia-cóp hỏi : “Xin cho tôi biết tên ngài.” Người đó nói : “Sao ngươi lại hỏi tên ta ?” Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy.

31 Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, “vì -ông nói- tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.” 32 Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-ên ; ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông. 33 Bởi thế, con cái Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cóp, vào gân đùi.

Đáp ca         Tv 16,1.2-3.6-7.8 và 15 (Đ. c.15a)

Đ.Lạy Chúa, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài.

1Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý ;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

Đ.Lạy Chúa, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài.

2Con xin được Thánh Nhan soi xét
vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.
3Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường,
có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.

Đ.Lạy Chúa, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài.

6Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
7Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
khỏi quân thù xông đánh.

Đ.Lạy Chúa, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài.

8Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
15Về phần con, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài,
khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Đ.Lạy Chúa, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài.

Tung hô Tin Mừng            Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 9,32-38)

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Lời của Đức Thánh Cha

Một cuộc gặp gỡ mới với Tin Mừng trong đức tin, hy vọng và tình yêu mời gọi chúng ta mang một tinh thần sáng tạo và đổi mới. Hành động của Chúa Kitô là một sự đáp lại trực tiếp đối với đức tin của những người đó, đối với niềm hy vọng mà họ đặt nơi Người, đối với tình yêu thương mà họ dành cho nhau. Và do đó, Chúa Giêsu chữa lành, nhưng Người không chỉ chữa lành người bại liệt, Người chữa lành mọi thứ, Người tha thứ tội lỗi. Chúng ta có thể nói thế này là người ấy được sinh ra một lần nữa. Một sự chữa lành cả về thể chất và tinh thần, tất cả cùng nhau, là kết quả của một cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân và tính xã hội. Vì vậy, chúng ta tự hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể giúp chữa lành thế giới của chúng ta ngày nay? Chúa Giêsu là lương y chữa lành linh hồn và thể xác. Chúng ta là môn đệ của Người và chúng ta được mời gọi tiếp tục “công việc chữa lành và cứu rỗi của Người” (GLCG, 1421) theo nghĩa thể chất, xã hội và tâm hồn.