Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2021.03.26 Parola del giorno PS03T4
Chọn ngày21/04/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

 

Bài đọc 1            Cv 8,1b-8

Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1b Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.

2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.

3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh : ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.

5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng.

Đáp ca         Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1) 

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

1Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
2đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh !
3aHãy thưa cùng Thiên Chúa :
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”
5Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

6Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông ;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
7aChúa uy dũng hiển trị muôn đời.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 6,40

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,35-40)

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Lời của Đức Thánh Cha

Bằng những lời này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, ngoài cơn đói thể xác, con người còn mang trong mình một cơn đói khác. Tất cả chúng ta đều có cơn đói này. Một cơn đói quan trọng hơn vì nó không thể thỏa mãn bằng thức ăn thông thường. Đó là sự đói khát sự sống, một khao khát vĩnh viễn mà chỉ một mình Người mới có thể thỏa mãn, vì Người là “Bánh Hằng Sống” (Ga 6,35). Chúa Giêsu không loại bỏ mối bận tâm và tìm kiếm thức ăn hàng ngày. Không, Người không xóa bỏ mối quan tâm về tất cả những gì có thể làm cho cuộc sống tiến bộ hơn. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng ý nghĩa thực sự nơi sự tồn tại trên cõi đời này của chúng ta nằm ở điểm cuối cùng, trong vĩnh cửu. Nó nằm trong cuộc gặp gỡ với Người. Người là quà tặng và là Đấng ban tặng. Người cũng nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử nhân loại với những đau khổ và những niềm vui của nó phải được nhìn trong một chân trời vĩnh cửu, nghĩa là nơi chân trời đó, cuộc gặp gỡ sau cùng diễn ra với Người. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha tại Buổi Kinh Truyền Tin ngày 02 tháng 08 năm 2015)