Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2021.03.26 Parola del giorno PS02T7
Chọn ngày17/04/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

 

Bài đọc 1            Cv 6,1-7

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. 2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói : “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. 3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” 5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Đáp ca         Tv 32,1-2.4-5.18-19 (Đ. c.22) 

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
2Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

4Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

18Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
19hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Đức Ki-tô nay đã phục sinh,
chính Người đã tạo thành vạn vật
và xót thương cứu độ loài người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,16-21)

16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Lời của Đức Thánh Cha

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về niềm tin nơi Thiên Chúa và vào Lời của Người. Tin Mừng không mở ra cho chúng ta một con đường, nơi mọi sự đều dễ dàng và bình an; nó không đưa ta thoát khỏi những giông tố của cuộc đời. Đức tin mang lại cho chúng ta sự an toàn về một Sự Hiện Diện, sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng thúc đẩy chúng ta vượt qua những cơn bão tố hiện sinh, sự chắc chắn của một bàn tay nắm lấy chúng ta để giúp chúng ta đối mặt với khó khăn, chỉ đường cho chúng ta ngay cả khi trời tối. Nói tóm lại, niềm tin không phải là một lối thoát khỏi các vấn đề của cuộc sống, mà là hỗ trợ cho cuộc hành trình và mang lại ý nghĩa cho nó. Đoạn Tin Mừng này là một hình ảnh tuyệt vời về thực tế của Giáo hội trong mọi thời đại: một con thuyền, trên đường vượt biển, cũng phải đối mặt với những cơn gió ngược và bão tố, có nguy cơ lật nhào nó. Điều cứu Giáo Hội không phải là lòng can đảm và phẩm chất của những người con của Giáo Hội. Điều bảo đảm thoát khỏi vụ đắm tàu ​​là đức tin vào Chúa Kitô và vào lời của Người. (Trích bài chia sẻ của Đức Thánh Cha trong Buổi Kinh Truyền Tin ngày 13 tháng 08 năm 2017)