Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2021.03.26 Parola del giorno PS02T5
Chọn ngày15/04/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

 

Bài đọc 1            Cv 5,27-33

Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

27 Bấy giờ, viên lãnh binh Đền Thờ cùng các thuộc hạ điệu các Tông Đồ đến giữa Thượng Hội Đồng ; vị thượng tế hỏi các ông rằng : 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” 29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. 30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi ; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, 31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.” 33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.

Đáp ca         Tv 33,2 và 9.16-18.19-20 (Đ. c.7a) 

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

17Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,
16nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu :
18Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

19Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
20Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.

Đ.Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 20,29

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 3,31-36)

31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Lời của Đức Thánh Cha

Một Kitô hữu không có ký ức không phải là một Kitô hữu thực sự. Người đó là một người bị giam tù trong sự ước đoán, chỉ có thời điểm này và không có lịch sử. Anh ta có, nhưng anh ta không biết làm thế nào để giải thích lịch sử. Chính Thần Khí là Đấng dạy anh ta cách giải thích lịch sử. Ký ức về lịch sử… Ký ức về cuộc đời chúng ta, về lịch sử của chúng ta, ký ức về thời điểm chúng ta gặp Chúa Giêsu; nhớ về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. 

“Nhưng ... hãy nhớ Ta đã đưa ngươi từ đâu: từ ở cuối đàn. Ngươi đã ở phía sau trong bầy“. Ký ức là một ân sủng lớn lao, và khi một người Kitô hữu không có ký ức - điều này thật khó, nhưng đó là sự thật – người ấy không phải là Kitô hữu nhưng là kẻ sùng bái thần tượng. Bởi vì người ấy đặt mình trước một vị thần mà thần đó không phải là đường và không biết cách chỉ đường. Còn Thiên Chúa của chúng ta luôn đồng hành với chúng ta. Người đứng giữa và Người bước đi và cứu độ chúng ta. Người xây nên một lịch sử với chúng ta. Hãy nhớ về tất cả những gì khiến cuộc sống sinh nhiều hoa trái với ân sủng của ký ức. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Santa Marta ngày 13 tháng 05 năm 2013)