Tìm kiếm

Lời Chúa hàng ngày

2021.03.12 MC04T7
Chọn ngày20/03/2021

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay

Bài đọc 1            Gr 11,18-20

Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

18 Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng. 19 Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau : “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa !”

20Nhưng, lạy Đức Chúa các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.

Đáp ca         Tv 7,2-3.9bc-10.11-12 (Đ. c.2a)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

2Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.
Xin cứu vớt và giải thoát con
khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,
3kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,
mà không người giải thoát.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

9bcXin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội.
10Lạy Thiên Chúa công minh,
Chúa dò thấu lòng dạ con người,
xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại
và cho người công chính được vững vàng.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

11Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.
12Thiên Chúa là thẩm phán công minh,
ngày ngày Chúa đe doạ.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Tung hô Tin Mừng            x. Lc 8,15

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 7,40-53)

40 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 41 Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” 46 Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ : 51 “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” 52 Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”

53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

Lời của Đức Thánh Cha

Chúa Giêsu rao giảng với quyền năng như Đấng vốn đã có một giáo lý xuất phát từ chính Người chứ không giống với những kinh sư chỉ biết lặp lại những truyền thống và điều luật được truyền lại. Họ đã lặp lại từng từ, từ và chỉ từ ngữ mà thôi. Trong khi những lời của Chúa Giêsu lại có thẩm quyền. Chúa Giêsu có quyền năng. Những lời này chạm tới trái tim. Giáo huấn của Chúa Giêsu có cùng một thẩm quyền như Thiên Chúa, Đấng phán dạy. Quả vậy, bằng một mệnh lệnh, Người đã dễ dàng giải thoát người đàn ông bị quỷ ám và chữa lành anh ta. Tại sao? Vì lời của Người ứng nghiệm những gì Người nói. Vì Người là vị ngôn sứ quyền uy. Chúng ta có lắng nghe những lời có sức mạnh của Chúa Giêsu không? Đừng quên cầm theo một bản Tin Mừng nhỏ trong túi hay trong chiếc ví cầm tay của bạn, để đọc trong ngày, để lắng nghe lời có thẩm quyền của Chúa Giêsu. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong Buổi Kinh Truyền Tin ngày 31 tháng 01 năm 2021)