Tìm kiếm

Vatican News
Kinh Kính Mừng Kinh Kính Mừng  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.