Tìm kiếm

Đức Thánh Cha với HĐGM Argentina Đức Thánh Cha với HĐGM Argentina  

HĐGM Argentina bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha

Tại khoá họp toàn thể lần thứ 120 của Hội đồng Giám mục Argentina, các Giám mục viết thư cho Đức Thánh Cha, bày tỏ sự gần gũi, chia sẻ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha về những khó khăn của ngài trong khi thi hành mục vụ phục vụ Giáo hội và thế giới.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong thư, trước hết các Giám mục bày tỏ sự gần gũi, tình cảm và chia sẻ với Đức Thánh Cha về những gì ngài đang phải đối diện trong lúc này. Các Giám mục viết: “Chúa đang yêu cầu Đức Thánh Cha trở thành sứ giả hòa bình của Người vào thời điểm này của lịch sử nhân loại. Chúng con, là những người biết rõ Đức Thánh Cha, biết lòng dũng cảm và sự kiên trì không mệt mỏi của Đức Thánh Cha trong các hoạt động vì lợi ích và hòa bình giữa Nga và Ucraina cũng như trên toàn thế giới. Và chúng con biết Đức Thánh Cha gần gũi với những người phải chịu đựng bạo lực của chiến tranh và sẵn sàng làm mọi sự để chiến tranh kết thúc”.

Các Giám mục nói rằng các ngài cũng cảm thấy bị tổn thương khi Đức Thánh Cha bị đối xử bất công trong sứ vụ và chính cá nhân, khi vì quyền lợi mà người ta cố ý làm hoen ố hình ảnh của vị cha chung. Nhưng theo các Giám mục, Đức Thánh Cha biết rõ đây là cách quý báu và mầu nhiệm nhất mà Chúa Giêsu đã kết hợp Đức Thánh Cha trên Thánh giá cứu chuộc nhân loại. Vì thế, các Giám mục hy vọng Đức Thánh Cha cảm nhận sự gần gũi của các ngài trong thử thách này, và tiếp tục khẩn xin Thiên Chúa ban bình an và công lý.

Các Giám mục kết thúc thư: “Xin Đức Mẹ Luján, Đấng Đức Thánh Cha hằng yêu mến và tôn kính, che chở, an ủi và ban sức mạnh cho Đức Thánh Cha để Đức Thánh Cha tiếp tục thi hành sứ vụ mục tử nhân lành, dẫn dắt Giáo hội và phục vụ thế giới.” Các giám mục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho những người đồng hành với Đức Thánh Cha trong nhiệm vụ xây dựng những nhịp cầu hoà bình giữa các dân tộc. (CSR_1926_2022)

06 tháng năm 2022, 11:33