Tìm kiếm

Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 Tĩnh tâm Mùa Chay 2022

Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 - Vatican News Tiếng Việt

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2022 với chủ đề "Giữa Lòng Một Giáo Hội Hiệp Hành" do Lm. Giuse Cao Gia An, SJ hướng dẫn.

Chương trình sẽ được bắt đầu phát tại link bên dưới vào các múi giờ:

07:00 Giờ California, Vancouver
10:00 Giờ New York, Toronto
15:00 Giờ Anh, Ireland
16:00 Giờ Trung Âu
21:00 Giờ Việt Nam
23:00 Giờ Hàn Quốc, Nhật Bản

Các đề tài theo ngày:

1.

Thứ Tư – 06/04

 Dẫn Nhập: GIÁO HỘI CỦA CHÚA, MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

2.

Thứ Năm – 07/04

 MỘT THIÊN CHÚA HIỆP HÀNH VÀ CỨU ĐỘ

3.

Thứ Sáu – 08/04

 HIỆP HÀNH VÀ THƯƠNG XÓT

4.

Thứ Bảy – 09/04

 HIỆP HÀNH VÀ HOÀ GIẢI

5.

Chúa Nhật – 10/04

 HIỆP HÀNH TRONG ĐAU KHỔ

6.

Thứ Hai – 11/04

 NGUY HẠI CỦA VIỆC ĐỘC HÀNH

7.

Thứ Ba – 12/04

 HIỆP HÀNH VÀ HIỆP NHẤT

8.

Thứ Tư – 13/04

 TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO GIỮA LÒNG MỘT GIÁO HỘI
 HIỆP HÀNH

Thứ Năm – 14/04

 ĐỀN THÁNH PHÊ-RÔ, BIỂU TƯỢNG CỦA MỘT GIÁO HỘI
 HIỆP HÀNH

 

Bài 1: Dẫn nhập - Giáo hội của Chúa, một Giáo hội hiệp hành

Bài 1: Dẫn nhập - Giáo hội của Chúa, một Giáo hội Hiệp hành

 

Bài 2: Một Thiên Chúa hiệp hành và cứu độ

Bài 2: Một Thiên Chúa Hiệp hành và Cứu độ

 

Bài 3: Hiệp hành và Thương xót

Bài 3: Hiệp hành và Thương xót

 

Bài 4: Hiệp hành và Hoà giải

Bài 4: Hiệp hành và Hoà giải

 

Bài 5: Hiệp hành trong đau khổ

Bài 5: Hiệp hành trong đau khổ

 

Bài 6: Nguy hại của việc độc hành

Bài 6: Nguy hại của việc độc hành

 

Bài 7: Hiệp hành và hiệp nhất

Bài 7: Hiệp hành và hiệp nhất

 

Bài 8: Truyền thông Công giáo giữa lòng một Giáo hội hiệp hành

Truyền thông Công giáo giữa lòng một Giáo hội hiệp hành

 

Bài 9: Đền thánh Phêrô, biểu tượng của một Giáo hội hiệp hành

Đền thánh Phêrô, biểu tượng của một Giáo hội hiệp hành

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng tư 2022, 14:57