Tìm kiếm

Loan báo Tin Mừng Loan báo Tin Mừng 

ĐHY Marc Ouellet khuyến khích Giáo hội Tây Ban Nha tiếp tục loan báo Tin Mừng

Trong sứ điệp gửi đến Giáo hội Tây Ban Nha nhân Chúa nhật truyền giáo cho châu Mỹ Latinh 06/3, Đức Hồng y Marc Ouellet, Chủ tịch Ủy ban Toà Thánh về châu Mỹ Latinh (CAL) khuyến khích Giáo hội tiếp tục chia sẻ Tin Mừng Chúa Giêsu và chính cuộc sống của mình trong “lục địa hy vọng”.

Ngọc Yến - Vatican News

Đi từ khẩu hiệu của năm nay “Một cuộc sống chia sẻ”, Đức Hồng y nhắc lại “những ai có lòng khao khát loan báo Tin Mừng trong lục địa hy vọng biết rằng sự chia sẻ này tổng hợp nhu cầu canh tân Giáo hội trong một tiến trình hiệp hành, nghĩa là rao giảng và đồng thời lắng nghe tiếng kêu của người nghèo”.

Chủ tịch Ủy ban Toà Thánh về châu Mỹ Latinh khẳng định rằng sự phân định và chú ý lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo, mà ngài gọi là tiến trình hiệp hành không gì khác hơn là “tiếng Chúa”. Bởi vì đây là “lời kêu gọi thực sự của Thánh Thần”, được diễn tả bằng nhiều ngôn ngữ và là dấu hiệu hùng hồn.

Theo giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc cần phải đối diện với những thách đố loan báo Tin Mừng trong các vùng ngoại vi, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng điều này có nghĩa là, theo một cách nào đó, chính nhân loại phải được vượt qua những vùng ngoại vi này. Ngài giải thích thêm: “Chúng ta biết rằng ra đi loan báo Tin Mừng thực sự không bao giờ là một sự huỷ diệt sự khác biệt, nhưng là sự hiệp thông trong những khác biệt. Truyền giáo là nhập thể vào các nền văn hoá, sử dụng ngôn ngữ, dấu hiệu của vùng truyền giáo, để Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi tiếp tục đồng hành với nhân loại”.

Trong bối cảnh này, Đức Hồng y Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng lòng đạo đức bình dân và những biểu lộ tôn giáo khác của các vùng ngoại vi này là “những kho tàng phong phú mà tất cả chúng ta phải biết quý trọng. Điều này cũng có nghĩa là mỗi người trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa phải nhận ra khả năng và giới hạn của chính mình và của người khác. Một sự nhìn nhận và một khả năng phân định Tin Mừng cho phép các cộng đoàn tham gia vào sự hiệp nhất của ân sủng Ba Ngôi. Mỗi cử chỉ quan tâm và liên đới hướng đến những người đang gặp khó khăn và hướng đến ngôi nhà chung chính là hành động tôn vinh Đấng Tạo Hoá của chúng ta”.

Sứ điệp của Đức Hồng y kết thúc với lời mời gọi chia sẻ trong sứ vụ những trải nghiệm sâu sắc về sự hiệp thông, theo khía cạnh năng động là hiệp hành, cùng nhau bước đi và dấn thân loan báo Tin Mừng.

Hiện nay, Giáo hội Tây Ban Nha có 177 linh mục ra đi truyền giáo ở 19 quốc gia Mỹ Latinh. Ngày Chúa nhật truyền giáo cho châu Mỹ Latinh khuyến khích các linh mục ra đi loan báo Tin Mừng và mời các tín hữu cộng tác qua cầu nguyện và hỗ trợ tài chính. Năm ngoái số tiền hỗ trợ cho các linh mục truyền giáo là hơn 58 ngàn euro.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng ba 2022, 12:45