Tìm kiếm

Logo mới của CELAM Logo mới của CELAM 

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh có logo mới

Từ thứ Ba 15/02/2022, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh (CELAM) có logo mới. Mục đích làm nổi bật sự năng động, cởi mở và hiệp thông trong Giáo hội.

Ngọc Yến - Vatican News

Với Logo mới này, các Giám mục của khu vực muốn bảo tồn bản chất và di sản của hơn sáu thập kỷ loan báo Tin Mừng ở châu Mỹ Latinh và Caribe, một điểm tham chiếu cho tinh thần truyền giáo của tổ chức quy tụ các Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribe. Logo được đề xuất phù hợp với tiến trình canh tân và tái cơ cấu mà các Giám mục đang thực hiện.

Ý tưởng đổi mới hình ảnh nhận biết các Giám mục Mỹ Latinh và Caribe đến từ Trung tâm Truyền thông của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, và được trình bày vào ngày 23/11 năm ngoái, trong cuộc họp của Hội đồng Giám mục.

Logo mới sẽ được sử dụng cho tài liệu in ấn, kỹ thuật số, phương tiện truyền thông, và được đặt nền tảng trên các yếu tố đại diện cho bản chất của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh.

Về ý nghĩa của logo: Gậy và Thánh giá kết hợp với nhau như một yếu tố duy nhất, thể hiện một lãnh thổ, kết hợp một cách rõ ràng, năng động và linh hoạt. Theo cách này, các Giám mục muốn nhấn mạnh sự hướng dẫn của các mục tử trong Giáo hội Công giáo được thể hiện theo các tiến trình và hoạt động mục vụ, nhằm tạo ra khả năng hội nhập văn hóa của Tin Mừng trong “lục địa hy vọng” và trong viễn tượng hiệp hành.

Thánh giá, tượng trưng cho Kitô giáo và công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội; Thánh giá cũng chỉ ra bốn điểm chính, đó là sự kết hợp của trời và đất, cân bằng giữa hoạt động và tĩnh lặng. Gậy đại diện cho hàng Giám mục, biểu tượng quyền bính, trong ý nghĩa phục vụ công bằng và hoán cải. Cuối cùng, bản đồ châu Mỹ Latinh và Caribe, chỉ không gian truyền giáo của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh; và các đường viền cách điệu thể hiện sự năng động, cởi mở và hiệp thông của Giáo hội.

18 tháng hai 2022, 10:53