Tìm kiếm

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal 

Sứ thần Toà Thánh tại Ấn Độ khẳng định Giáo hội ủng hộ trao quyền cho tầng lớp Dalit

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal, đã bác bỏ các báo cáo mới đây về sự phân biệt đối xử trong việc lựa chọn các linh mục và giám mục trong Giáo hội Công giáo. Ngài khẳng định Giáo hội luôn ủng hộ việc trao quyền cho những người thuộc tầng lớp Dalit.

Hồng Thủy - Vatican News

Dalit là tên gọi những người thuộc tầng lớp thấp nhất ở Ấn Độ, trước đây được xem như là tầng lớp mà các tầng lớp khác “không nên giao tiếp”. Tầng lớp Dalit không nằm trong hệ thống bốn giai cấp của Ấn Độ giáo.

Ngày 4/2/2022, một nhóm các nhà lãnh đạo Kitô giáo thuộc tầng lớp Dalit Ấn Độ đã gặp Sứ thần Toà Thánh tại Ấn Độ để yêu cầu chấm dứt phân biệt giai cấp trong Giáo hội và bổ nhiệm một người thuộc tầng lớp Dalit đứng đầu Tổng giáo phận Pondicherry và Cuddalore.

Sau đó, phái đoàn của Phong trào Giải phóng Kitô giáo Dalit đã ra một tuyên bố cho biết họ rất thất vọng với phản hồi mà họ nhận được từ Đức Sứ thần.

Không có phân biệt đối xử trong việc lựa chọn các ứng viên Giám mục 

Đáp lại phản ứng này, ngày 7/2/2022, Đức Tổng Giám mục Girelli đưa ra tuyên bố trong đó nói rằng “không có sự phân biệt đối xử trong việc lựa chọn các ứng viên Giám mục và trong việc bổ nhiệm các giám mục mới” ở Ấn Độ. Tuyên bố nói rõ rằng “trách nhiệm của Sứ thần Tòa thánh chỉ là xác minh tính chính trực của các ứng viên để xác định sự phù hợp của họ đối với chức vụ Giám mục, không phân biệt dựa trên sắc tộc, đẳng cấp, ngôn ngữ hoặc địa vị xã hội.”

Sứ thần Toà Thánh tại Ấn Độ  cho biết ngài đã cẩn thận lắng nghe những bất bình do Phong trào Giải phóng Kitô giáo Dalit trình bày và nhận thức được sự đóng góp của người Dalit trong Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ. Ngài hoàn toàn ủng hộ việc thông qua và thực hiện chính sách trao quyền cho người Dalit của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ. Ngài khẳng định: “Giai cấp, với hậu quả của nó, là phân biệt đối xử và ‘não trạng giai cấp’ không có chỗ trong Kitô giáo.”

Khoảng 60% trong số 25 triệu Kitô hữu Ấn Độ có nguồn gốc Dalit và các bộ lạc. (Ucanews 09/02/2022)

 

09 tháng hai 2022, 11:36