Tìm kiếm

Tín hữu Indonesia cầu nguyện Tín hữu Indonesia cầu nguyện  (AFP or licensors)

Người Công giáo Indonesia được mời gọi hỗ trợ nhân phẩm trong Mùa Chay

Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia gửi thư mục vụ Mùa Chay, mời gọi người Công giáo hành động cụ thể trong việc bảo vệ con người, hỗ trợ nhân phẩm.

Ngọc Yến - Vatican News

Thư mục vụ có tựa đề “Mạnh mẽ hỗ trợ nhân phẩm” sẽ được gửi đến các tín hữu ở tất cả 68 giáo xứ của Tổng Giáo phận Jakarta vào ngày 27/2, ba ngày trước thứ Tư Lễ Tro.

Đức Tổng Giám mục Ignatius viết trong thư: “Năm nay, bước vào Mùa Chay, chúng ta, những người Công giáo của Tổng Giáo phận Jakarta muốn hiểu cụ thể về nhân phẩm và tìm ra những cách sáng tạo để ủng hộ và tôn trọng nhân phẩm. Vì vậy, chúng ta cần hiểu bản sắc con người phù hợp với đức tin của chúng ta”.

Đức Hồng y đặt câu hỏi làm thế nào con người, được tạo dựng theo hình ảnh và giống Đấng Tạo Hóa, có thể sử dụng “ý thức chung, lương tâm và sự lựa chọn tự do để ca ngợi và phục vụ Thiên Chúa”. Và ngài trả lời: “Bằng cách noi gương Chúa Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, và thực hành những gì Người đã làm, chúng ta sẽ phản ánh vinh quang của Người cách mạnh mẽ hơn”.

Đức Hồng y còn đưa ra câu hỏi khác: “Trong môi trường sống, chúng ta phải làm những việc tốt cụ thể nào, để phản ánh phẩm giá của chúng ta với tư cách là môn đệ Chúa Kitô và tôn trọng phẩm giá của người khác?”. Và để nêu một ví dụ, Đức Hồng y nói đến một giáo viên mà ngài đã gặp vài năm trước, hiện vẫn đang tiếp tục thi hành sứ vụ trong một khu vực không có ai hiểu biết về Giáo hội Công giáo.

Thư mục vụ phù hợp với các mục tiêu của Năm Nhân phẩm, được Đức Hồng y công bố vào tháng 01/2022, nhằm mời gọi người Công giáo thể hiện khuôn mặt ân cần của Thiên Chúa. Năm Nhân phẩm bắt đầu hành trình mục vụ kéo dài 5 năm của Tổng Giáo phận với khẩu hiệu “Yêu thương, giúp đỡ, làm chứng”, để làm cho đức tin của mỗi người trở nên cụ thể.

Với tinh thần này, Đức Hồng y đưa thêm một khẩu hiệu cho Mùa Chay: “Yêu thương nhiều hơn, tham gia nhiều hơn, nhiều phúc lành hơn”. Ngài hy vọng đây “không chỉ là một khẩu hiệu đẹp nhưng còn là một hướng dẫn cho tất cả để tiến lên với tư cách là những người theo Chúa Kitô. Việc ủng hộ phẩm giá con người bằng cách kiên trì làm những việc tốt là thực sự cần thiết trong thời kỳ khủng hoảng. Chúng ta không thể không làm gì. Chúng ta phải chung tay giải quyết tình trạng này”.

25 tháng hai 2022, 11:41