Tìm kiếm

Seminaristas_2161893834_13942425_1535x1024.jpg

Số chủng sinh của các giáo phận Ý suy giảm mạnh

Theo khảo sát của Văn phòng Quốc gia về Chăm sóc Mục vụ các Ơn gọi của Hội đồng giám mục Ý, số chủng sinh giáo phận của Ý trong vòng 50 năm qua suy giảm. Trong vòng 10 năm, từ 2009-2019, số chủng sinh của các giáo phận ở Ý giảm 28%.

Hồng Thủy - Vatican News

Đây là kết quả của công trình thu thập và phân tích dữ liệu khổng lồ liên quan đến tất cả các chủng viện ở Ý. Kết quả này tương ứng với sự suy giảm các ơn gọi linh mục trong toàn Giáo hội trong 50 năm qua. Theo Niên giám Toà Thánh, trong khoảng 50 năm, các ơn gọi trong Giáo hội đã giảm hơn 60%.

Suy giảm không chỉ do suy giảm dân số

Sự suy giảm này không chỉ do sự suy giảm dân số, vì trong cùng thời gian 50 năm, tại Ý, số người nam từ 18 đến 40 tuổi chỉ giảm 18%. Theo cha Michele Gianola, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng giám mục Ý và giám đốc Văn phòng Chăm sóc Mục vụ Ơn gọi, thiếu ơn gọi không phải là vấn đề xã hội hay chỉ là vấn đề xã hội… Nước Ý cần được tái truyền giảng Tin Mừng cũng như trái tim của mỗi người cần được tái truyền giảng Tin Mừng”.

Hiện nay, Ý có 1.804 chủng sinh giáo phận sống tại 120 chủng viện ở Ý. Phần lớn chủng sinh thuộc miền Lombardia, với 266 thầy, chiếm 15%, và miền Lazio, với 230 thầy, chiếm 13%. Trong khi số chủng sinh tại hai miền Basilicata và Umbria ít nhất, lần lượt là 26 thầy (1,4%) và 12 thầy (0,7%).

Độ tuổi và xuất thân

Phần lớn chủng sinh Ý (43,3%) ở độ tuổi từ 26 đến 35, với khác biệt tuỳ theo lãnh thổ, trong khi độ tuổi từ 19 đến 25 chiếm 42%. Tỷ lệ chủng sinh dưới 25 tuổi ở miền nam và miền trung cao hơn miền Đông bắc.

Số chủng sinh thuộc gia đình đông con chiếm đa số: chỉ 10% là con một trong khi đó 44,3% các chủng sinh có anh chị em.

Học vấn

Về học vấn, có một khác biệt đáng kể so với một vài thập niên trước, đó là trước đây hầu hết các chủng sinh theo học tú tài cổ điển (triết học, La tinh, văn chương…), trong khi hiện nay, gần một nửa số chủng sinh (45,9%) đã theo học đại học với nhiều ngành nghề đa dạng và một số ít hơn (43,3%) đã làm việc.

Chủng sinh gốc nước ngoài

Về nguồn gốc địa lý, 10% số chủng sinh đến từ các nơi khác trên thế giới và một nửa trong số họ theo học ở các chủng viện ở miền Trung nước Ý. Số chủng sinh gốc Châu Phi chiếm hơn 1/3 số chủng sinh nước ngoài (38,5%), đặc biệt từ Madagascar, Nigeria, Camerun và Bờ Biển Ngà. Khoảng 1/5 người nước ngoài đến từ châu Âu, đặc biệt là từ Ba Lan, Albania, Rumania và Croatia.

Cha Gianola nhận định: “Thành phần đa dạng hơn bao giờ hết của các chủng viện và của các linh mục tương lai của chúng ta đòi hỏi sự suy tư về một đề xuất giáo dục có khả năng phân định và đánh giá sự phong phú của nhiều con đường để đi đến một lựa chọn ơn gọi”. (SIR 02/11/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng mười một 2021, 11:35