Tìm kiếm

Thánh Thể Thánh Thể 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm Đại hội Mùa thu

Từ ngày 15 đến 18/11/2021, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khoá họp mùa thu tại thành phố Baltimore, nội dung chính của các buổi thảo luận liên quan đến việc triệu tập Đại hội Thánh Thể Quốc gia vào năm 2024 và bỏ phiếu chung kết dự thảo văn kiện giáo huấn về Thánh Thể.

Ngọc Yến - Vatican News

Đây sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của các Giám mục kể từ tháng 11/2019. Trước đó, do đại dịch, cuộc họp mùa xuân tháng 6/2020 đã bị hủy bỏ và cuộc họp mùa thu tháng 11/2020 và mùa xuân tháng 6/2021 được tổ chức ở dạng trực tuyến.

Đại hội sẽ bỏ phiếu một sáng kiến kéo dài ba năm về Thánh Thể đã được trình bày tại phiên họp tháng 6. Sáng kiến do Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý của Hội đồng Giám mục đề xuất, mời gọi người Công giáo tham gia vào phong trào quốc gia nhằm đổi mới Giáo hội bằng cách làm sống lại tương quan của họ với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ủy ban Hội đồng Giám mục đưa ra sáng kiến này, sau một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng gần 70% người Công giáo Hoa Kỳ không tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể.

Kế hoạch bắt đầu vào năm 2022, bao gồm đào tạo “các nhà truyền giáo Thánh Thể”, với nhiệm vụ dạy giáo lý cho các tín hữu về ý nghĩa đích thực của Thánh Thể và làm sinh động các sáng kiến về Thánh Thể trong các giáo xứ. Thời điểm quan trọng của giai đoạn ba năm này sẽ là vào năm 2024, với việc tổ chức một Đại hội Thánh Thể Quốc gia.

Trong cuộc họp tới, các Giám mục cũng hy vọng sẽ thông qua một Tuyên bố về ý nghĩa của Thánh Thể trong Giáo hội. Tuyên bố, có tiêu đề “Mầu nhiệm Thánh Thể trong Đời sống Giáo hội” đã được Ủy ban Giáo lý Hội đồng Giám mục soạn thảo sau các cuộc thảo luận vào tháng 6 về vấn đề này. Nội dung sẽ bao gồm một phần về “Việc kết hợp Thánh Thể”, giải thích lý do tại sao người Công giáo phải sống và hành động cách phù hợp với đức tin của Giáo hội.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng mười 2021, 12:26