Tìm kiếm

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti Đức Hồng y Gualtiero Bassetti 

Giáo hội Ý sẽ không điều tra lạm dụng tính dục trong Giáo hội

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tuyên bố không điều tra lạm dụng tính dục trong Giáo hội như một số Giáo hội khác đã thực hiện, nhưng cố gắng giải quyết vấn đề theo một con đường khác.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong những ngày này, trên một trang mạng có một cuộc thu thập chữ ký nhằm mục đích yêu cầu Hội đồng Giám mục Ý tiến hành con đường mà các Hội đồng Giám mục khác trên thế giới thực hiện về vấn đề lạm dụng tính dục.

Thực tế, ngày 05/10/2021, uỷ ban độc lập do các Giám mục Pháp và Uỷ ban Tu sĩ Pháp uỷ quyền đã công bố một báo cáo, cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nay có 330.000 nạn nhân vị thành niên bị giáo sĩ và giáo dân lạm dụng tính dục. Trước đó, các Hội đồng Giám mục khác cũng đã phải đối diện với những phân tích tương tự (Hoa Kỳ, Úc, Ailen, Đức, Áo, Bỉ) và sắp tới sẽ là Thụy Sĩ.

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, đã đáp lại sáng kiến này bằng cách tuyên bố rằng đề xuất thu thập các chữ ký không phải là con đường phía trước. Ngài nói: “Thật nguy hiểm khi giải quyết nạn ấu dâm dựa trên số liệu thống kê. Theo tôi, hiểu biết về hiện tượng này, phải được thực hiện một cách khoa học, không phải để điều tra”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý giải thích: “Trong lúc này, chúng tôi đã làm điều quan trọng hơn, đó là: nếu có một dòng sông chảy ra ngoài, những con đê sẽ được đắp vào. Và chúng tôi đang thực hiện, theo thỏa thuận với Tòa Thánh, một công việc rất quan trọng là phòng ngừa, giám sát trong các giáo phận, gồm các chuyên gia đánh giá ngay các trường hợp xảy ra”.

Tóm lại, Giáo hội ở Ý đang cố gắng đi theo một con đường khác. Trái lại, những người đưa ra bản kiến nghị trực tuyến đang kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, theo hình thức đã diễn ra ở các quốc gia khác. (Catt.ch 15/10/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng mười 2021, 09:51