Tìm kiếm

ĐHY João Braz de Aviz ĐHY João Braz de Aviz 

Hội nghị quốc tế về Di cư và Tị nạn của các dòng tu

Trong tinh thần hướng tới Ngày Quốc tế Di cư và Tị nạn lần thứ 107, sẽ được tổ chức vào Chúa nhật 26/9/2021, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) và Dòng truyền giáo thánh Carôlô Scalabrini đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về Di cư và Tị nạn với đề tài “Thần học về sự lưu động của con người trong thế kỷ XXI”.

Ngọc Yến - Vatican News

Sự kiện với sự tham gia của 250 tu sĩ thuộc 70 dòng tu đang hoạt động trên khắp thế giới, có mục đích cùng với các Giáo hội địa phương của các quốc gia xuất phát, quá cảnh và tiếp nhận của người di cư, giải quyết những thách đố do hiện tượng di cư đặt ra. Các diễn giả đã trình bày và thảo luận về các nghiên cứu của họ, nhằm đáp ứng thực tế các phong trào di cư qua một suy tư mở hướng đến hành động.

Tại buổi khai mạc Hội nghị, Đức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các Dòng tu, nhắc lại cách “kết hợp suy tư thần học và mục vụ Thánh Kinh với hành động của những người thánh hiến trong việc hỗ trợ người di cư là một chứng tá cụ thể chỉ cho thấy một phong cách để bước theo. Và hơn thế nữa, chăm sóc những anh chị em chúng ta bị buộc phải trốn chạy là một trách nhiệm không thể né tránh. Bởi vì tất cả chúng ta là những người di cư và đất đai thuộc về Chúa”.

Cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn, nói: “Ngày nay, để làm mục vụ thần học, cần biết cách dựng lều giữa dân Chúa. Đặc biệt, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại, chúng ta cần phải biết cách dựng lều giữa các cư dân của các vùng ngoại vi hiện sinh; điều này cho phép chúng ta lắng nghe dân Chúa, cùng nhau đọc các dấu chỉ của thời đại và trên hết là học được ý nghĩa của đức tin của các tín hữu”.

24 tháng chín 2021, 11:45