Tìm kiếm

Các giám mục Hoa Kỳ yết kiến ĐTC Các giám mục Hoa Kỳ yết kiến ĐTC 

Các giám mục Hoa Kỳ phát động sáng kiến đối phó với sự phân cực trong xã hội

Ngày 6/9/2021, các giám mục Hoa Kỳ đã khởi động sáng kiến “Civilize it” – Văn minh hóa nó – để ứng phó với thách thức của sự phân cực trong chính trị, trong Giáo hội và trong toàn xã hội Hoa Kỳ. Sáng kiến này nhằm mục đích đưa mọi người cùng làm việc vì lợi ích chung thông qua lòng bác ái, sự trong sáng và sự sáng tạo.

Hồng Thủy - Vatican News

Sáng kiến “Văn minh hóa nó: Một loại chính trị tốt hơn”, một sáng kiến phi đảng phái, hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị và công dân, nhằm mục đích đoàn kết những người Công giáo trên toàn quốc để theo một kiểu chính trị tốt hơn “bằng cách dấn thân thực thi bác ái, sự trong sáng và sáng tạo” trong việc phục vụ xã hội.

Giúp cộng tác với nhau

Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban công lý trong nước và phát triển con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, chia sẻ: “Hy vọng của tôi là sáng kiến này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta khi chúng ta tìm cách ‘trở thành người lân cận của tất cả mọi người’, như Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta làm, và đối diện với những thách thức về gặp gỡ, đối thoại, tìm kiếm sự thật và giải quyết vấn đề cách sáng tạo, từ đó tất cả người Công giáo có thể làm việc cùng nhau vì lợi ích chung”.

Hỗ trợ người Công giáo đối phó với các tranh luận chính trị

Chiến dịch tìm cách cổ võ giáo huấn xã hội Công giáo trong các nỗ lực truyền bá Tin Mừng, trang bị cho người Công giáo cách phản ứng với các cuộc tranh luận chính trị hiện nay. Nó bao gồm việc xét mình, suy tư ngắn, cầu nguyện và hướng dẫn người Công giáo trở thành “người xây dựng cầu nối”. Tài liệu có thể được tìm thấy tại trang web CivilizeIt.org.

Được cảm hứng bởi thông điệp Fratelli Tutti

Sáng kiến được truyền cảm hứng từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Fratelli tutti về Tình huynh đệ và Tình bạn hữu xã hội.

Trên trang web của sáng kiến, các giám mục viết: “Như Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Fratelli Tutti, chúng ta có thể tìm kiếm ‘một loại chính trị tốt hơn, một loại chính trị thực sự phục vụ lợi ích chung’”. “Chúng ta có thể coi mình là thành viên của một gia đình. Chúng ta có thể tìm cách gặp gỡ và phát triển. Chúng ta có thể xác định các giá trị chung. Chúng ta có thể lắng nghe để hiểu. Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm sự thật. Chúng ta có thể cùng nhau đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt”.

Đăng ký tham gia sáng kiến

Tín hữu Công giáo có thể đăng ký cam kết trên trang web về “lòng bác ái”, “sự trong sáng” và “sự sáng tạo”. Cam kết bao gồm những lời hứa thực hiện bác ái, đào tạo tốt lương tâm của mình và cởi mở để đối thoại cũng như làm việc với những người khác về các giải pháp “sáng tạo” cho xã hội. Mục tiêu của chiến dịch là đạt được 5.000 cam kết như vậy. (CNA 07/09/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng chín 2021, 12:33