Tìm kiếm

Đức cha Georg Bätzing Đức cha Georg Bätzing 

Các Giám mục Đức nhóm khóa họp mùa thu

Hội đồng Giám mục Đức đã bắt đầu khóa họp mùa thu từ thứ Hai 20/9, và sẽ kết thúc vào ngày 23/9. Nội dung của các buổi gặp gỡ tập trung vào Con đường Công nghị, lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ, và bầu các thành viên mới cho Hội đồng Giám mục.

Ngọc Yến - Vatican News

Phiên họp toàn thể đầu tiên kể từ sau đại dịch của Hội đồng Giám mục Đức, có sự hiện diện của 68 thành viên được hướng dẫn bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Georg Bätzing, Giám mục của Limburgo. Ngoài ra, vào ngày khai mạc còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterović, Sứ thần Toà Thánh; và Đức Tổng Giám mục Stanisław Budzik, của Tổng Giáo phận Lublino, Ba Lan hiện diện với tư cách đại diện khách mời của các Hội đồng Giám mục khác.

Các Giám mục sẽ thảo luận về Con đường Công nghị, với khóa họp toàn thể thứ hai, sẽ tiến hành từ ngày 30/9 đến 02/10, tại thành phố Frankfurt-am-Main.

Tiếp đến, một lần nữa, các Giám mục sẽ đối diện với thực tế để làm rõ và đánh giá những nghiên cứu về “Lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của các linh mục, phó tế và tu sĩ Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Đức”, cũng như các vấn đề thủ tục mới để bồi thường, nghiên cứu về việc không tố cáo trong quá khứ của các Giám mục và những vấn đề hiện tại.

Các Giám mục cũng sẽ bầu các thành viên, chủ tịch, phó chủ tịch và cố vấn của 14 Ủy ban của Hội đồng Giám mục Đức. Sau cùng, trong Đại hội, các giám mục cứu xét những đường hướng mới trong việc mục vụ giới trẻ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng chín 2021, 11:47