Tìm kiếm

Nhà trọ ở Roma Nhà trọ ở Roma 

Nhà trọ của các tổ chức tôn giáo ở Ý đã phục hồi được 29%

So với mùa hè 2020, năm nay, số khách hành hương và du lịch tới Ý và lưu lại các cơ sở tôn giáo đã tăng trung bình 29%. Cụ thể, 86% nhà trọ đã ghi nhận có sự gia tăng, trong khi 14% còn lại ghi nhận số khách vẫn giảm.

Ngọc Yến - Vatican News

Theo thông lệ, giữa tháng 8 là thời điểm các nhà trọ và khách sạn ở Ý tổng kết các hoạt động trong một năm qua. Vì thế, Hiệp hội các nhà trọ Tôn giáo Ý đã liên hệ với khoảng 30 ngàn khách sạn và nhà trọ do các dòng tu, giáo phận, hiệp hội quản lý để có những đánh giá ban đầu.

Ông Fabio Rocchi, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, so với mùa hè năm 2020, năm nay, số khách hành hương và du lịch tới Ý và lưu lại tại các cơ sở tôn giáo đã tăng trung bình 29%. Cụ thể, 86% nhà trọ đã ghi nhận có sự gia tăng, trong khi 14% còn lại ghi nhận số khách vẫn giảm.

Hiệp hội cũng so sánh với năm 2019: ngân sách trung bình tổng thể của năm 2021 so với năm 2019 với số dư là -23. Vì vậy, theo Hiệp hội, còn lâu các nhà trọ do các dòng tu, giáo phận, hiệp hội quản lý, đặc biệt các cơ sở hoạt động bác ái sống bằng các khoản thu này, mới phục hồi được.

Tuy nhiên, 49% các nhà trọ và khách sạn này đánh giá rằng xu hướng của mùa hè 2021 là chấp nhận được, 20% cho rằng “rất tốt” và 4% cho rằng “tuyệt vời”.

Về triển vọng trong tương lai, 47% cơ sở tôn giáo tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục sứ vụ đón khách hành hương và du lịch. 45% khác cũng có chung quan điểm nhưng họ cho rằng cần xem xét lại một số khía cạnh tổ chức để việc đón tiếp hoạt động tốt hơn. Trái lại, 8% nhà trọ cho biết việc họ quyết định xem liệu có tiếp tục hoạt động hay không sẽ được thực hiện vào cuối mùa hè.

Trong dịp này, ông Rocchi nhắc lại rằng, trong năm 2020, 22 ngàn chỗ ngủ đã biến mất vĩnh viễn, không thể phục hồi, nghĩa là 10% các khách sạn, nhà trọ tại Ý do các dòng tu, giáo phận hoặc hiệp hội quản lý phải chấm dứt hoạt động. (Sir. 25/8/2021)

26 tháng tám 2021, 11:12