Tìm kiếm

Giới trẻ Paraguay Giới trẻ Paraguay 

Các tín hữu Paraguay được mời gọi trở thành phương thuốc cho xã hội

Trong sứ điệp được công bố vào cuối Hội nghị thường niên, được tổ chức trong tuần vừa qua, các Giám mục Paraguay mời gọi các tín hữu ý thức con đường Tin Mừng: lắng nghe, bàn thảo, đối thoại và tham vấn, trở thành phương thuốc cho xã hội. Nhờ đó họ có thể phục vụ Chúa và Giáo hội Người với trái tim của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng chữa lành và bảo vệ những người yếu đuối và không có khả năng tự vệ.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong sứ điệp, các Giám mục cho biết, các ngài đã chia sẻ “những giây phút cầu nguyện và suy tư về các khía cạnh khác nhau của thực tại Giáo hội và quốc gia, với thái độ lắng nghe những dấu chỉ của thời đại để tìm thánh ý Thiên Chúa”.

Lắng nghe cũng là thái độ cơ bản cho việc chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội của châu Mỹ Latinh và Caribe, sẽ được tổ chức tại Mexico vào tháng 11. Các Giám mục nhấn mạnh rằng, sự kiện này “là một kinh nghiệm nuôi dưỡng sự hiệp thông của Giáo hội Mỹ Latinh và mở nó ra cho sự hiệp thông phổ quát”, đồng thời khuyến khích các tín hữu, trên bình diện cá nhân và cộng đoàn dấn thân tích cực vào tiến trình này.

Sau đó, các Giám mục công bố ý chỉ “thúc đẩy các sáng kiến và hành động cụ thể, đối thoại giữa các lĩnh vực khác nhau và những người nắm giữ vai chính của đời sống quốc gia, nhằm phát triển các đề xuất và nỗ lực đồng thuận, đưa ra giải pháp cho những thách thức lớn và nhiều nhu cầu của anh em chúng ta, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi bất bình đẳng và nghèo đói”.

Đề cập đến Năm Thánh Thể mà Giáo hội Paraguay đang sống trong năm nay với phương châm “Họ đã nhận ra Chúa khi Người khi bẻ bánh”, là lời mời gọi quay trở lại “cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong mầu nhiệm Thánh Thể”, các Giám mục nhắc lại rằng “sứ vụ của các môn đệ được sinh ra và tái sinh từ ngọn lửa của tâm hồn lắng nghe Đức Kitô hằng sống, Đấng tiếp tục bẻ bánh cho nhiều người, nuôi dưỡng niềm hy vọng, và cùng với Người, chúng ta có thể vượt qua sự nản lòng khi gặp khó khăn, những khoảng cách, những chướng ngại vật ngăn cản chúng ta”.

Từ đây, các vị mục tử khuyến khích: “Với Chúa Kitô, chúng ta phải là phương thuốc trong thời đại dịch và hậu đại dịch, là nơi sẽ xuất hiện những căn bệnh mà chúng ta phải tận diệt, đó là những hình thức băng hoại đạo đức, xã hội và thể chế, ảnh hưởng đến sự chung sống hòa bình và ngăn cản cuộc sống xứng nhân phẩm của tất cả mọi người”.

Các Giám mục kết luận: “Hiệp nhất với Chúa Kitô, tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội dấn thân trở thành ‘muối đất và ánh sáng của thế giới’ với việc loan báo và làm chứng”.

15 tháng bảy 2021, 12:28