Tìm kiếm

SG-15-6aem.jpg

Sài Gòn nhật ký cách ly - Sơ "shipper"

Virus corona lan nhanh nhưng virus "bác ái" còn nhanh hơn. Theo chân các sơ "shipper" mang virus bác ái chia sẻ cho mọi người.

Sr. Minh Du - CTV Vatican News

Ngày 20/7: RAU ĐẾN TẬN KHU CÁCH LY VÀ PHÒNG TRỌ CÔNG NHÂN

Đội quân chúng em đã chạy chuyến này là chuyến thứ năm trong buổi sáng hôm nay…cha Nhật Đa Minh bầu các sơ là siêu sơ. Gì thì gì, các sơ chỉ là sơ thôi. Xin cho đừng xơ xác là được hen !!!

Sài Gòn nhật ký cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly

Đang xếp rau có cha gọi phone đến: sơ ơi! nhà em có 14 cha với Thầy, đã bị giăng dây và thèm rau quá trời sơ ơi !!! Em thì chưa biết cha lần nào, mà các sơ nhà em nghe cha nói thèm rau, mỗi người một tay lấy bí đỏ, cần ô, cà tím, dưa muối, xả, ớt, bơ, khoai lang, cà rốt…

À! Xong phần mình, cha ấy thêm: cho con 5 phần cho 5 gia đình bị cách ly ngay nhà con nữa…

Hihii!!! Covid đến tự nhiên quen nhiều người !!!

Sài Gòn nhật ký cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly
21 tháng bảy 2021, 12:11