Tìm kiếm

Phụ nữ Malaysia Phụ nữ Malaysia 

Giáo hội Malaysia quyên góp tài trợ cho cuộc chiến chống đại dịch

Các Giám mục Công giáo Malaysia tích cực đóng góp và khuyến khích các tín hữu tham gia quỹ chống đại dịch Covid-19.

Ngọc Yến - Vatican News

Hội đồng Giám mục Công giáo Malaysia đã cam kết hỗ trợ một khoản tiền trị giá 1 triệu ringgit Malaysia (RM) tương đương 24 ngàn đô la Mỹ cho Quỹ Covid-19 liên đới Malaysia. Cha Michael Chua, chưởng ấn của Tổng Giáo phận Kuala Lumpur cho biết: “Đây là quỹ nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ các bệnh viện công và nhân viên y tế, cung cấp các thiết bị y tế khác nhau nhằm ứng phó với việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19”. Các Giám mục đã kêu gọi các tín hữu ủng hộ hoạt động bác ái này bằng cách quyên góp cho Quỹ Covid-19 liên đới Malaysia.

Đức cha Bernard Paul của Giáo phận Melaka-Johor khẳng định: “Quỹ khẩn cấp sẽ trợ giúp các nhân viên y tế, cung cấp thiết bị cho 142 bệnh viện. Chính trong tinh thần liên đới và bác ái mà Giáo hội ở Malaysia đang nỗ lực chống đại dịch và những ảnh hưởng của nó. Caritas Melaka-Johor đã phát động một chương trình viện trợ lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Một số giáo xứ, các cộng đoàn đang điều hành các ngân hàng thực phẩm, xác định các gia đình đang gặp khó nhăn nhiều nhất để hỗ trợ khẩn cấp”.

Đức Tổng Giám mục Simon Poh của Kuching đã điều phối một cuộc lạc quyên đặc biệt cùng với Đức cha Joseph Hii của Sibu và Đức cha Richard Ng của Miri. Ngài nói: “Tinh thần là cung cấp hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những người làm ở tuyến đầu tại Sarawak trong giai đoạn Covid-19 này. Mỗi trợ giúp nhỏ từ những người thiện chí đều đóng góp vào lợi ích chung cho tất cả mọi người”.

28 tháng sáu 2021, 14:19