Tìm kiếm

Đức cha Jose Horario Gomez, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ Đức cha Jose Horario Gomez, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ 

Các giám mục Hoa Kỳ bỏ phiếu soạn tài liệu về việc rước lễ có liên quan đến các chính trị gia Công giáo phò phá thai

Các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc bắt đầu soạn thảo “một tuyên bố chính thức về ý nghĩa của Thánh Thể trong đời sống Giáo hội”, với một phần nói về tầm quan trọng của việc xứng đáng rước lễ. Nhiều giám mục yêu cầu thiết lập các nguyên tắc để quyết định có cho phép các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai và trợ tử được rước lễ hay không.

Hồng Thủy - Vatican News

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong đại hội mùa xuân diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ ngày 16-18/6, sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi vào thứ Tư và thứ Năm, với một số giám mục phản đối động thái bắt đầu soạn thảo văn kiện. Dự thảo được thông qua với 168 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Với 75% phiếu thuận, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, do Đức cha Kevin Rhoades của Fort Wayne-South Bend, bang Indiana, làm chủ tịch, sẽ bắt đầu soạn thảo  tài liệu, và trong đại hội mùa thu vào tháng 11, tài liệu sẽ phải được phê duyệt với ít nhất là 2/3 số phiếu thuận.

Dự thảo tài liệu được Ủy ban Giáo lý đưa ra bao gồm giáo huấn của Giáo hội về sự “Hiện diện thực sự” của Chúa Ki-tô trong Thánh Thể, Chúa Nhật là ngày thánh, Thánh Thể là lễ hy sinh và việc xứng đáng rước lễ, trong đó có nói đến các chính trị gia Công giáo.

Tài liệu có tính hướng dẫn

Đức cha Rhoades cho biết các giám mục không thuộc Ủy ban Đức tin có thể đóng góp ý kiến và dự thảo cuối cùng sẽ được sửa đổi trước khi được đưa ra bỏ phiếu. Hơn nữa, tài liệu sẽ không đề cập đến tên Biden hay những người khác, nó chỉ đơn thuần cung cấp các hướng dẫn hơn là áp đặt một chính sách quốc gia có tính bắt buộc.

Chương trình phục hồi sự hiểu biết và tôn sùng Thánh Thể

Ngay sau khi Hội đồng giám mục công bố việc soạn thảo tài liệu về Thánh Thể, Đức cha Andrew Cozzens của giáo phận St. Paul đã trình bày một dự án nhắm phục hồi sự hiểu biết và tôn sùng Thánh Thể. Sáng kiến này đã được lên kế hoạch trong một năm sau khi một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người Công giáo thiếu hiểu biết về bí tích Thánh Thể cũng như tác động của đại dịch đối với việc thực hành tôn giáo.

Đức cha Cozzens nói: “Các giám mục chúng ta cần một sự đổi mới tinh thần về đức tin vào Thánh Thể trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta muốn người dân và các linh mục của chúng ta thưởng thức món quà Thánh Thể, chúng ta phải đổi mới tình yêu đối với quà tặng này.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng sáu 2021, 12:00