Tìm kiếm

Trao ban Trao ban 

Người Công giáo Tây Ban Nha quảng đại đóng góp cho việc truyền giáo

Mặc dù đại dịch, người Công giáo Tây Ban Nha vẫn quảng đại đóng góp cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Cụ thể trong năm vừa qua, các tín hữu đã hỗ trợ hơn 13,5 triệu euro cho Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM).

Ngọc Yến - Vatican News

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha, trong năm bị đánh dấu bởi đại dịch Covid-19, nhờ lòng hảo tâm của các tín hữu, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã có thể gửi hơn 13,5 triệu euro cho Bộ Truyền giáo để hỗ trợ cho hơn một ngàn khu vực.

Buổi trình bày báo cáo của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha đã diễn ra trực tuyến vào ngày 22/6, với sự tham dự của cha José María Calderón, Giám đốc quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha; Đức Tổng  Giám mục Giampietro Dal Toso,  Chủ tịch Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha.

Cha José Maria Calderón nhấn mạnh rằng, 45% dân số thế giới sống trong các lãnh thổ truyền giáo. Cha cũng nhận xét "việc dấn thân đào tạo người trẻ thực hiện công việc truyền giáo trong một thời gian ngắn ngày càng gia tăng", và nhắc lại rằng "Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo không phải là một tổ chức phi chính phủ, nhưng là một phần của Giáo hội, và nhờ những gì đã thu nhận được, Tổ chức hỗ trợ các Giáo hội trên thế giới".

Sau bài phát biểu của cha Calderón, Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso đã đánh giá cao công việc đã hoàn thành. Ngài nói: "Tôi muốn cám ơn Tây Ban Nha vì sự đóng góp to lớn của quốc gia cho quỹ liên đới toàn cầu của Tòa Thánh, mặc dù chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch".

Đức Tổng Giám mục đặc biệt gửi lời cám ơn đến những người Công giáo Tây Ban Nha. Ngài nhấn mạnh truyền thống truyền giáo lâu đời của họ, và nhắc lại rằng, tự bản chất Giáo hội là truyền giáo, và Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là một công cụ rất cụ thể để người Công giáo thể hiện đức tin truyền giáo của mình, qua việc tham gia, đóng góp tài chính. Ngài kết luận: "Truyền giáo là điều gì đó chạm đến cuộc sống của mọi Kitô hữu, bất kể hoàn cảnh và quốc gia mà họ sống, và trong đó mọi người đều có thể tham gia như một dấu hiệu của sự đồng trách nhiệm".

Nếu lòng quảng đại của người Tây Ban Nha cho phép Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trong năm 2020 gửi hơn 13,5 triệu euro hỗ trợ các lãnh thổ truyền giáo, thì phần đóng góp quan trọng hơn là của 10.629 nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã đăng ký, với 7.180 người đang hoạt động. Phụ nữ chiếm đa số trong các nhà truyền giáo với tỷ lệ 54%. 68,03% thực hiện sứ vụ ở Mỹ. Quốc gia có đông các nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhất là Peru, với 673 người.

Trong một năm bị đánh dấu bởi Covid 19, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Tây Ban Nha đã tăng cường nỗ lực giúp đỡ các cộng đoàn bị ảnh hưởng bởi virus thông qua việc tham gia vào Quỹ khẩn cấp Covid 19, do Đức Thánh cha thành lập. Qua chiến dịch AhoraMásQueNunca, Tổ chức đã đóng góp 452.140,10 euro.

24 tháng sáu 2021, 10:23