Tìm kiếm

Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh 

Giáo hội Mỹ châu Latinh cam kết đi theo tiến trình công nghị tính

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh (CELAM) nhất trí đi theo tiến trình công nghị tính và tái cơ cấu tổ chức Giáo hội, để những việc phục vụ của Giáo hội ở châu lục này trở nên hiệu quả hơn cho Dân Chúa.

Ngọc Yến - Vatican News

Tiến trình canh tân của các Giám mục Mỹ châu Latinh  bắt đầu từ năm 2019 với sự tham gia của 22 Hội đồng Giám mục thành viên, với mục đích làm cho Giáo hội trong khu vực có tính truyền giáo, công nghị tính, và đi ra hơn như Đức Thánh Cha đã chỉ rõ. Và để đạt được điều này, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh đã tổ chức Đại hội lần thứ 38 từ 18 đến 21/5.

Tại khóa họp, các Giám mục đã phê chuẩn chín nguyên tắc tổ chức lại và đổi mới, bao gồm:  công nghị tính, đoàn thể tính, hoán cải toàn diện, tiếng nói ngôn sứ,  tầm nhìn toàn diện, tính hiệu quả, mạng lưới liên kết, thúc đẩy phân quyền, chào đón và đóng góp vào Huấn quyền của Giáo hội.

Vào cuối Đại hội, các Giám mục đã gửi một lá thư cho Đức Thánh Cha, trình bày “cơ cấu mục vụ mới” của Giáo hội Mỹ châu Latinh, và xác nhận đây là kết quả của một công việc to lớn được thực hiện trong hai năm qua.

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh nhấn mạnh rằng công nghị tính là một cách để vượt qua sự khác biệt, và để nhận ra hồng ân Chúa trao ban. Các Giám mục viết: “Chúng con đã tham gia vào quá trình này để nó có thể được coi như một sự học việc của việc thực hành công nghị tính phải là phương thức và phong cách của đời sống Giáo hội của chúng con cho hiện tại và tương lai”.

Các Giám mục cũng xác nhận sự hỗ trợ tích cực của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh đối với Đại hội Giáo hội đầu tiên của châu Mỹ Latinh và Caribe, được lên kế hoạch vào tháng 11 tới tại thành phố Mexico với chủ đề “Tất cả chúng ta đều là những tông đồ truyền giáo đi ra”. Trong sự kiện quan trọng này, lần đầu tiên, toàn thể Dân Chúa, những người tham gia sẽ xem xét, suy tư và củng cố kết quả của Hội đồng Giám mục lần thứ năm của Mỹ Latinh và Caribe, năm 2007, còn được gọi là “Hội nghị Aparecida”.

Nhắc lại bốn giấc mơ ngôn sứ: xã hội, văn hóa, sinh thái và Giáo hội được Đức Thánh Cha đề xuất trong tông huấn “Querida Amazonia-Amazon Yêu quý”, các Giám mục bày tỏ mong muốn về một Giáo hội khuyến khích lục địa đấu tranh cho quyền của những người nghèo nhất và cho một xã hội công bằng hơn; bảo tồn di sản văn hóa của đại lục trong một cuộc đối thoại liên văn hóa; bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên và giá trị cuộc sống và cho một Giáo hội trong đó các cộng đoàn Kitô có thể làm chứng rõ ràng cho Chúa Phục sinh trong khi bảo tồn “Khuôn mặt Mỹ Latinh và Caribe”.

Cuối cùng, các Giám mục bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về chứng tá và lời nói của vị cha chung, vì đã “soi sáng cho chúng con một cách đặc biệt trong thời đại dịch này”.

25 tháng năm 2021, 12:24