Tìm kiếm

Trao ban Trao ban 

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tổ chức hội thảo dành cho giáo dân

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) tổ chức hội thảo trên web dành cho các cộng tác viên là giáo dân với chủ đề: Từ “xin” đến “trao ban”: đức tin, sứ vụ và tính phổ quát.

Ngọc Yến - Vatican News

Là một phần hoạt động đào tạo liên tục của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo và Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo (CIAM) đã tổ chức ba khóa học trực tuyến, bằng tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Các khóa học chủ yếu nhắm vào các cộng tác viên là giáo dân của Ban Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

“Sứ vụ của Giáo hội: bác ái truyền giáo và gây quỹ” là chủ đề của khóa học được tổ chức vào tháng 02, dành cho những người nói tiếng Tây Ban Nha. Khóa học có sự cộng tác của Ban Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Tây Ban Nha và có 97 người thuộc 18 quốc gia tham gia.

Chủ đề của khóa học dành cho những người nói tiếng Anh và tiếng Pháp là “Sứ vụ của Giáo hội: Truyền thông, bác ái và gây quỹ”. Khóa tiếng Pháp được được tổ chức vào tháng 3, với sự cộng tác của Ban Giám đốc Quốc gia của Canada khu vực nói tiếng Pháp, và có 67 người thuộc 26 quốc gia tham gia. Khóa tiếng Anh được tổ chức từ ngày 8 đến 12/3/2021, với sự cộng tác của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Úc, có 224 người thuộc 40 quốc gia tham gia.

Phát biểu trong ba khóa học, Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, nhắc lại căn tính quan trọng của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, như một tiền đề để loan truyền và một tầm nhìn đúng về việc gây quỹ. Ngài cũng tập trung vào bản chất và sứ vụ của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và tóm tắt đặc sủng trong ba điều chính: đức tin, sứ vụ và tính phổ quát, và chỉ ra ba công cụ cụ thể để sống điều này: cầu nguyện, lạc quyên và huấn luyện.

Trung tâm của các diễn giả trong tất cả các khóa học là bài tham luận của giáo sư Cristian Mendoza thuộc đại học Giáo hoàng Thánh Giá. Giáo sư đã đề xuất bước nhảy vọt về khái niệm từ “gây quỹ” sang “nâng đỡ đức tin”, cung cấp cho các tham dự viên một cách tiếp cận mới để gây quỹ, có thể được tóm tắt trong việc thay đổi động từ, từ “xin” thành “trao ban”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng ba 2021, 11:13