Tìm kiếm

Cùng nhau bước đi Cùng nhau bước đi 

Canh tân Giáo hội: HĐGM và Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Thụy Sĩ vẫn chưa có tiếng nói chung

Tiến trình “Cùng nhau canh tân Giáo hội” của Giáo hội Thụy Sĩ, vẫn chưa có sự đồng thuận giữa các Giám mục và các phụ nữ Công giáo. Ngọc Yến - Vatican News

Ngọc Yến - Vatican News

Trong những tuần tới, Hội đồng Giám mục và Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Thụy Sĩ sẽ tiếp tục các cuộc hội đàm, cho việc bắt đầu lộ trình “Cùng nhau canh tân Giáo hội”. Đây là tiến trình đã được các Giám mục quyết định, để bắt đầu một hành trình canh tân Giáo hội, liên quan đến mọi thành phần dân Chúa, tôn giáo và người di cư.

Trong cuộc họp vào ngày 21/01 vừa qua, nội dung thảo luận của chương trình nghị sự về bảy kỳ vọng được Liên đoàn phụ nữ Công giáo xác định, vẫn chưa được bàn thảo thấu đáo và cả hai bên đã quyết định sắp xếp một buổi gặp mới. Và lần họp mặt tới, điều sẽ phải xác định là cách hiểu về việc tạo ra các điểm trung gian cho các vấn đề về bình đẳng giới như yêu cầu của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Thụy Sĩ.

Theo nghĩa này, trước hết, các cơ cấu và sáng kiến đã có trong các Giáo phận sẽ được cân nhắc. Điều này cũng sẽ được làm rõ, liệu có cần thiết phải xây dựng các kế hoạch thí điểm ở các Giáo phận để thiết lập các điểm trung gian gặp gỡ về các vấn đề bình đẳng giới hay không, cũng như xác định các trách nhiệm và thẩm quyền liên quan.

Trong quá trình làm việc, Liên đoàn Phụ nữ Công giáo và Hội đồng Phụ nữ thuộc Hội đồng Giám mục ghi nhận cách thức của các Giám mục, vì đã đồng ý tổ chức một cuộc mạn đàm về “tính bí tích trong Giáo hội”, vì sự hợp tác mang tính xây dựng và đã bày tỏ họ sẵn sàng bảo vệ bình đẳng giới chung trong Giáo hội Công giáo.

Tại buổi làm việc, về phía Hội đồng Giám mục, có sự hiện diện của Đức cha Denis Theurillat, Giám mục phụ tá của Basel, và Marlies Höchli, đại diện Hội đồng Phụ nữ của Hội đồng Giám mục. Về phía phái đoàn của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Thụy Sĩ, người đại diện là Iva Boutellier, thành viên của ủy ban, và Simone Curau-Aepli, chủ tịch. Ngoài ra còn có Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục, Erwin Tanner, và Karin Ottiger, đồng giám đốc của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo. (CSR_866_2021)

04 tháng hai 2021, 15:04