Tìm kiếm

Thiếu nhi Mỹ Latinh Thiếu nhi Mỹ Latinh 

Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức lạc quyên trợ giúp Giáo hội châu Mỹ Latinh

Vào ngày 23 và 24/01 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc lạc quyên truyền thống hàng năm cho châu Mỹ Latinh. Chủ đề cuộc lạc quyên năm nay là “Hãy chia sẻ đức tin của bạn”.

Ngọc Yến - Vatican News

Các Giám mục Hoa Kỳ viết trên trang web của Hội đồng Giám mục: “Trong hơn 50 năm, cuộc lạc quyên này là một dấu hiệu của tình liên đới, hỗ trợ Giáo hội châu Mỹ Latinh bằng cách tài trợ cho các chương trình mục vụ, đào tạo các chủng sinh và tu sĩ, và chăm sóc mục vụ cho người trẻ và gia đình”.

Đức cha Octavio Cisnenos, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo hội Mỹ châu Latinh nhấn mạnh: “Cuộc lạc quyên là một dấu hiệu hữu hình của tình huynh đệ giữa các quốc gia của châu Mỹ có chung một đức tin”. Đức cha nói thêm: “Tôi biết ơn tất cả những người đã đóng góp và sẽ đóng góp cho cuộc lạc quyên và những người cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta ở Mỹ Latinh và Caribe”.

Trong dịp này, một trợ giúp thông tin dành cho các tín hữu đã được chuẩn bị. Trước hết, liên quan đến tình trạng hiện nay của Giáo hội ở châu Mỹ Latinh và Caribe: một nền văn hóa thế tục đang phát triển và số linh mục không đủ là những trở ngại cho việc thực hành đức tin. Do đó, cuộc lạc quyên sẽ phục vụ cho việc đào tạo giáo dân, linh mục và tu sĩ, giáo lý viên và các chương trình chia sẻ đức tin khác với những người muốn nghe Tin Mừng của Chúa Kitô. Vì vậy, các tín hữu được khuyến khích quảng đại giúp các anh chị em ở châu Mỹ Latinh, để họ có thể chia sẻ đời sống của Giáo Hội và đến gần với Chúa Kitô. Sau cuộc lạc quyên, các giáo xứ sẽ thông báo cho các tín hữu về số tiền đã quyên góp được.

Trong số nhiều ví dụ về các kết quả cụ thể do sáng kiến này tạo ra, các Giám mục Hoa Kỳ đưa ra một ví dụ của Liên đoàn “San José de Guadalupe”, một mạng lưới gồm 37 tu viện của các nữ tu Dòng Cát Minh hiện diện ở Mexico: với số tiền nhận được từ cuộc lạc quyên, Liên đoàn cung cấp thực phẩm, quần áo và chăm sóc sức khỏe cho tất cả phụ nữ đến với Dòng Cát Minh. Hội đồng Giám mục nhận định: “Đời sống cầu nguyện chiêm niệm của các đan sĩ là trung tâm của lời cầu nguyện chuyển cầu của Giáo hội cho những các nhu cầu của nhân loại và thế giới”.

Vào tháng 11/2020, Hội đồng Giám mục đã quyên góp được 3,2 triệu đô la dành cho Giáo hội Mỹ Latinh, đặc biệt là cho những người hoạt động trong các khu vực bị tàn phá bởi thiên tai, như bão hoặc động đất. (CSR_303_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng một 2021, 12:13