Tìm kiếm

Vatican News
Đến trường Đến trường  (ANSA)

HĐGM Đức củng cố hoạt động chăm sóc mục vụ học đường

Hội đồng Giám mục Đức cho xuất bản tài liệu hướng dẫn chăm sóc mục vụ trường học, nhằm đáp ứng những thay đổi của thế giới học đường ngày nay.

Ngọc Yến - Vatican News

Tại Đức, trong những thập kỷ gần đây, thế giới học đường đã thay đổi đáng kể, liên quan đến sự đa dạng về tôn giáo và tư tưởng của học sinh và giáo viên, cũng như nhu cầu về hòa nhập. Những thay đổi này không chỉ liên quan đến việc giảng dạy và chính sách giáo dục nhưng còn quan trọng đối với hoạt động mục vụ của Giáo hội trong các cơ sở giáo dục.

Để đáp ứng những đòi hỏi này, gần đây, Hội đồng Giám mục Đức đã xuất bản tài liệu liên quan đến việc đối thoại với mọi người tại các trường học. Đức Tổng Giám mục Hans-Josef Becker của Tổng Giáo phận Paderborn, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục về Giáo dục và Trường học nhấn mạnh: “Trường học không chỉ để dạy học. Đó là một không gian quan trọng mà học sinh và giáo viên dành phần lớn thời gian trong ngày của họ. Và các hoạt động mục vụ của trường học là một đóng góp chính trong việc thiết kế không gian quan trọng này”.

Nội dung của tài liệu bao gồm các đề tài: thực hành trách nhiệm chính trị và xã hội, hỗ trợ ngăn chặn bạo lực và giải quyết tranh chấp, mục vụ giáo dục và vai trò của linh mục tuyên úy, các hoạt động phục vụ xã hội và tương quan với phụ huynh.

Theo luật ban hành năm 1949, trong các trường công lập, môn tôn giáo là một môn học như các môn khác. Tuy nhiên, hiện nay, số học sinh tham gia các môn tôn giáo đang giảm. Nguyên nhân do thay đổi nhân khẩu học, số người rửa tội giảm, sự hiện diện của các môn học có thể lựa chọn như đạo đức, triết học và học sinh Hồi giáo không tham gia.

Vì những lý do trên, trong phần kết thúc tài liệu, các Giám mục chú trọng đến việc chăm sóc mục vụ trường học, mục đích giúp học sinh hiểu có được lòng khoan dung tôn giáo. Các Giám mục hướng đến một cộng đồng trường học, nơi các xung đột tôn giáo được giải quyết cách công bằng, khác biệt được tôn trọng và những điểm chung được củng cố. (CSR_354_2021) 

16 tháng một 2021, 14:43