Tìm kiếm

Đền thánh  Mariazell, Áo Đền thánh Mariazell, Áo 

Giáo dân ngày càng dấn thân hơn trong Giáo hội Áo

Theo số liệu thống kê của Giáo hội Công giáo Áo, trong thời gian qua số người rời Giáo hội ít hơn, và số giáo dân tham gia vào các hoạt động mục vụ giáo xứ ngày càng gia tăng.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong năm 2020, số người rời Giáo hội giảm 13,7%: năm 2020 có 58.535 người rời Giáo hội, trong khi năm 2019 là 67.794.

Số tín hữu cũng giảm nhẹ: năm 2020 Giáo hội Áo có 4,91 triệu tín hữu, giảm 1,5%. Trong năm qua có 3.807 người gia nhập Giáo hội.

Số các tín hữu tham gia Thánh lễ Chúa nhật giảm, từ 533 ngàn xuống còn 497 ngàn. Tuy nhiên, con số này được đánh dấu bởi đại dịch, và số người tham dự trực tuyến gia tăng.

Số linh mục làm việc tại Áo giảm nhẹ, trong khi số phó tế vĩnh viễn vẫn ổn định. Số tu sĩ nam nữ giảm nhẹ nhưng đều đặn trong nhiều năm.

Số người lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, Thêm sức, Rước lễ lần đầu và Hôn nhân giảm, nguyên nhân do đại dịch, nhiều cử hành phải hoãn lại. Tại Áo, vào năm 2017 là năm có số người lớn, từ 14 tuổi trở lên, được rửa tội cao nhất, 890 người, trong khi năm 2019 giảm xuống còn 540.

Ngân sách kinh tế của Giáo hội tích cực, hầu như cân bằng, của các Giáo phận với tổng cộng là 657 triệu euro.

Một điểm đáng chú ý khác trong bảng thống kê, đó là số giáo dân tham gia vào các hoạt động mục vụ giáo xứ ngày càng gia tăng. Ngày càng có nhiều giáo dân làm việc trong các văn phòng mục vụ của giáo xứ. Năm 2020 có 1.455 giáo dân tham gia việc mục vụ toàn thời gian trong Giáo hội. Bên cạnh đó, số giáo dân tham gia chuẩn bị cho các thiếu nhi và người lớn lãnh nhận các Bí tích cũng gia tăng. 

15 tháng một 2021, 12:08