Tìm kiếm

Một nhà thờ ở Kenya Một nhà thờ ở Kenya  (ANSA)

Giáo phận Jaro của Philippines truyền giáo tại Kenya

Giáo phận Jaro ở miền Western Visayas ở Philiipines đã nhận và giúp đỡ một giáo xứ ở Kenya bằng cách gửi các linh mục đển cử hành các bí tích và truyền giảng đức tin cho giáo dân Kenya.

Hồng Thủy - Vatican News

Tuần trước, Đức cha Rony Lazo và cha Peter John Guarin của giáo phận Jaro đã đến Kenya dự lễ thành lập giáo xứ Thánh gia ở Kaaleng, quân Turkana.

Năm 2019, tổng giáo phận Jaro đã gửi hai linh mục, cha Arthur Flores và Alfone Berbegal, đến Kenya để truyền giáo, chuẩn bị cho việc xây dựng giáo xứ mới ở giáo phận Lodwar trong chương trình “nhận giáo xứ”. Tổng giáo phận cho biết “Giáo xứ Thánh Gia này sẽ là giáo xứ truyền giáo đầu tiên của tổng giáo phận ở châu Phi.

Lễ “nhận giáo xứ” có sự tham dự của ông Gary O. Auxilian, lãnh sự tại sứ quán Philippines ở Kenya, Đức cha Dominic Kimengich, giám quản tông tòa Giáo phận Lodwar, và Đức Tổng Giám mục Lazo.

Các linh mục từ tổng giáo phận Jaro sẽ làm việc cùng với các nữ tu Thừa sai Bàn tiệc của Chúa ở giáo xứ này. Đây là  một dòng nổi tiếng ở Philippines về giáo lý và hoạt động giáo xứ. Sơ Evangeline Camano cho biết các sơ sẽ giúp các linh mục Philippines loan truyền đức tin trong các gia đình châu Phi.

Có khoảng 50 nhà truyền giáo người Philippines ở Kenya; họ được gửi đến các vùng sâu xa và nghèo khổ.

Các tín hữu Philippines nói rằng việc truyền giáo ở châu Phi là cơ hội để các tín hữu Công giáo Philippines giúp đỡ và đi đến các vùng “ngoại biên” theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha. (Ucanews 10/11/2020)

11 tháng mười một 2020, 11:07